Przyznanie tytułu profesora honorowego DIIT

2020-01-22

Dniprowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego imienia akademika V. Lazaryana (DIIT), założony w 1930 roku, jest jednym z najbardziej znanych uniwersytetów transportu na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Współpraca prof. A. Sładkowskiego związana z tym uniwersytetem ma długą historię. Pierwsze prace naukowe dotyczące toczenia się ciał sprężystych i badania mikropoślizgów, które zostały przeprowadzone pod patronatem akademika V.I. Mossakowskiego, recenzował profesor DIIT V.S. Gubenko na początku lat 80. Następnie, nowe profile powierzchni toczne wagonów i lokomotyw, opracowane przy udziale A. Sładkowskiego, zostały przeanalizowane w DIIT przez naukowców pod kierunkiem prof. E.P. Błochina i O.M. Savchuka. Wspólne badania kół ze wskazanymi powierzchniami tocznymi przeprowadzono za pomocą specjalnego wagonu-laboratorium DIIT. Po obronie swojej rozprawy habilitacyjnej w 1997 r. A. Sładkowski został członkiem specjalistycznej rady DIIT w specjalności 05.22.07 „Tabor kolejowy i trakcja pociągów”. Współpraca z DIIT trwała nawet wtedy, kiedy prof. A. Sładkowski rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej. Ta interakcja została przeprowadzona na różnych poziomach. Profesor A. Sładkowski wielokrotnie przyjeżdżał do Dniepropietrowska i wygłaszał prezentacje na konferencjach w DIIT, również naukowcy DIIT niejednokrotnie występowali na konferencjach, sympozjach i spotkaniach pod przewodnictwem A. Sladkowskiego w Katowicach. Pracownicy DIIT byli wielokrotnie publikowani w czasopiśmie „Transport Problems”, gdzie ich artykuły były edytowane z uwzględnieniem krytyki redaktora naczelnego. Politechnika Śląska wraz z DIIT jako partnerzy wspólnie realizowali projekt “Communication and Information Technology for Improvement Safety and Efficiency of Traffic Flows: EU-RU-UA Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems” (CITISET), który został przeprowadzony w latach 2012-2016 w ramach programu TEMPUS i uzyskał pozytywną ocenę europejskiej społeczności naukowej i edukacyjnej.


Opisane powyżej wyniki wspólnych badań stały się podstawą do rozważenia kandydatury prof. A. Sladkowskiego jako Profesora honorowego DIIT, co jest najwyższym odznaczeniem określonego uniwersytetu, które może zostać przyznano zagranicznemu naukowcowi. W październiku 2019 r. Rada naukowa (senat) DIIT podczas głosowania wyraziła jednomyślną opinię na temat zasadności nadania tego tytułu, na podstawie czego rektor DIIT prof. A.N. Pshinko podpisał pokazany na zdjęciu dyplom.

Dyplom nadania tytułu Profesora honorowego DIIT

Zgodnie z Statutem w sprawie nadawania tytułów honorowych Dnieprowskiego Narodowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego im. akademika V. Lazaryana tytuł „profesora honorowego uniwersytetu” jest przyznawany kadrze naukowo-pedagogicznej oraz naukowej innych uniwersytetów, które wniosły znaczący wkład w rozwój edukacji i nauki zgodnie z profilem uniwersytetu. W styczniu 2020 r. Pierwszy prorektor DIIT prof. B.E. Bodnar wręczył prof. A. Sładkowskiemu powyższy dyplom i pamiątkową gwiazdę.

Pierwszy prorektor DIIT prof. B.E. Bodnar wręcza prof. A. Sładkowskiemu dyplom Honorowego profesora DIIT oraz pamiątkową gwiazdę


Do tyłu

Aktualności

«Transport Problems 2020» łączy naukowców z branży transportowej

2020-12-10

W dniach 30.11-2.12.2020 r. na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej odbyły się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport Problems... więcej

Współpraca z Kazachstanem. Kontynuacja

2020-09-28

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej rozpoczął współpracę z szeregiem kazachskich uczelni już w 2011 roku. Obecnie z inicjatywy... więcej

Działalność międzynarodowa przed i podczas kryzysu wirusowego

2020-03-24

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej aktywnie uczestniczył w działalności międzynarodowej, co wiązało się z udziałem w wielu programach... więcej

Kolejna konferencja w Oświęcimiu

2020-01-29

W dniu 16 stycznia 2020 r. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „... więcej

Grey_152a Grey_177a2 Grey_160a2 Grey_230a Grey_170a Grey_198a Grey_207a3 Grey_172a
Grey_224a2 Grey_189a Grey_190a Grey_167a Grey_207a Grey_192a3 Grey_160a Grey_195a