Konferencja w Oświęcimiu

2019-01-18

W dniu 17 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”. Wymieniona konferencja odbywa się cyklicznie z inicjatywy Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji tej uczelni. W realizowanie tej inicjatywy angażują się wybitni przedstawiciele świata nauki oraz praktyki i biznesu. Politechnika Śląska była reprezentowana na tej konferencji przez prof. Aleksandra Sładkowskiego oraz dr inż. Grażynę Hat-Garncarz. Podczas konferencji odbyły się spotkania z kilkoma przedstawicielami tej uczelni, np. dyrektorem w/w instytutu dr Joanną Stuglik oraz prof. Igorem Kurytnikiem, kierownikiem katedry. Omawiano kwestię międzywydziałowej współpracy naukowej i dydaktycznej. Podczas sesji plenarnej konferencji prof. A. Sładkowski wystąpił z prezentacją referatu pt. „Publikacja artykułów z zakresu transportu i logistyki w czasopismach z baz WoS oraz Scopus”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu prof. Witold Stankowski otwiera konferencję

Uczestnicy konferencji podczas sesji plenarnej


Do tyłu

Aktualności

Szkoła Letnia w Mariborze

2019-07-04

Na początku lipca 2019 r. profesorowie Aleksander Sładkowski i Łukasz Konieczny wzięli udział w letniej szkole, która odbyła się na Uniwersytecie w Mariborze w... więcej

Transport Problems 2019

2019-06-29

W dniach 24-25.06.2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej odbyło się VIII Sympozjum Młodych Naukowców realizujących badania związane z szerokorozumianą... więcej

Realizacja projektu SmaLog w pierwszym półroczu 2019 roku

2019-06-05

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej uczestniczy w projekcie SmaLog, który jest wykonywany w ramach europejskiego programu ERASMUS+ KA2. Zadaniem wskazanego... więcej

Udział Wydziału Transportu w programie CEEPUS

2019-06-04

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej od wielu lat aktywnie uczestniczy w programie CEEPUS. Program ten zapewnia mobilność studentów i nauczycieli w krajach Europy... więcej

Grey_177a Grey_082a Grey_167a Grey_187a Grey_172a Grey_201a Grey_207a3 Grey_198a
Grey_108a Grey_224a2 Grey_152a Grey_224a Grey_216a2 Grey_160a Grey_190a Grey_077a