Konferencja w Oświęcimiu

2019-01-18

W dniu 17 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”. Wymieniona konferencja odbywa się cyklicznie z inicjatywy Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji tej uczelni. W realizowanie tej inicjatywy angażują się wybitni przedstawiciele świata nauki oraz praktyki i biznesu. Politechnika Śląska była reprezentowana na tej konferencji przez prof. Aleksandra Sładkowskiego oraz dr inż. Grażynę Hat-Garncarz. Podczas konferencji odbyły się spotkania z kilkoma przedstawicielami tej uczelni, np. dyrektorem w/w instytutu dr Joanną Stuglik oraz prof. Igorem Kurytnikiem, kierownikiem katedry. Omawiano kwestię międzywydziałowej współpracy naukowej i dydaktycznej. Podczas sesji plenarnej konferencji prof. A. Sładkowski wystąpił z prezentacją referatu pt. „Publikacja artykułów z zakresu transportu i logistyki w czasopismach z baz WoS oraz Scopus”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu prof. Witold Stankowski otwiera konferencję

Uczestnicy konferencji podczas sesji plenarnej


Do tyłu

Aktualności

Działalność międzynarodowa przed i podczas kryzysu wirusowego

2020-03-24

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej aktywnie uczestniczył w działalności międzynarodowej, co wiązało się z udziałem w wielu programach... więcej

Kolejna konferencja w Oświęcimiu

2020-01-29

W dniu 16 stycznia 2020 r. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „... więcej

Przyznanie tytułu profesora honorowego DIIT

2020-01-22

Dniprowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego imienia akademika V. Lazaryana (DIIT), założony w 1930 roku, jest jednym z najbardziej znanych uniwersytetów... więcej

Konferencje w Kutaisi

2019-10-23

W październiku 2019 r. odbyły się dwie konferencje w Kutaisi (Gruzja), związane tematycznie z problemami transportowymi. W konferencjach tych wzięła udział delegacja... więcej

Grey_172a Grey_245a Grey_224a Grey_167a Grey_204a Grey_198a Grey_077a Grey_192a
Grey_207a Grey_133a Grey_177a Grey_192a2 Grey_195a Grey_230a Grey_170a Grey_192a3