Konferencja w Oświęcimiu

2019-01-18

W dniu 17 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”. Wymieniona konferencja odbywa się cyklicznie z inicjatywy Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji tej uczelni. W realizowanie tej inicjatywy angażują się wybitni przedstawiciele świata nauki oraz praktyki i biznesu. Politechnika Śląska była reprezentowana na tej konferencji przez prof. Aleksandra Sładkowskiego oraz dr inż. Grażynę Hat-Garncarz. Podczas konferencji odbyły się spotkania z kilkoma przedstawicielami tej uczelni, np. dyrektorem w/w instytutu dr Joanną Stuglik oraz prof. Igorem Kurytnikiem, kierownikiem katedry. Omawiano kwestię międzywydziałowej współpracy naukowej i dydaktycznej. Podczas sesji plenarnej konferencji prof. A. Sładkowski wystąpił z prezentacją referatu pt. „Publikacja artykułów z zakresu transportu i logistyki w czasopismach z baz WoS oraz Scopus”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu prof. Witold Stankowski otwiera konferencję

Uczestnicy konferencji podczas sesji plenarnej


Do tyłu

Aktualności

Seminaria naukowe w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu

2019-02-11

Grudzień 2018 – styczeń 2019 roku były jednymi z najbardziej owocnych miesięcy dotyczących realizacji działalności naukowej Katedry Logistyki i Technologii... więcej

Konferencja w Oświęcimiu

2019-01-18

W dniu 17 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie i inżynieria produkcji w... więcej

Kontynuacja współpracy z Uniwersytetem w Żylinie

2019-01-11

Jednym z najbliżej położonych geograficznie względem Katowic uniwersytetów zagranicznych jest Uniwersytet w Żylinie (Słowacja). Tradycyjnie naukowcy Politechniki... więcej

Wizyta do Almaty

2018-12-25

W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyła się kolejna wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego do Almaty. Wyjazd ten był związany ze współpracą Politechniki Śląskiej z... więcej

Grey_177a Grey_160a Grey_224a Grey_172a Grey_190a Grey_187a Grey_192a3 Grey_177a2
Grey_201a Grey_108a Grey_214a Grey_170a Grey_198a3 Grey_167a Grey_152a Grey_245a