Kontynuacja współpracy z Uniwersytetem w Żylinie

2019-01-11

Jednym z najbliżej położonych geograficznie względem Katowic uniwersytetów zagranicznych jest Uniwersytet w Żylinie (Słowacja). Tradycyjnie naukowcy Politechniki Śląskiej odnotowują wieloletnie kontakty zawodowe ze słowackimi kolegami. Współpraca ta dotyczy udziału w konferencjach naukowych, wspólnej organizacji sympozjów, wymiany naukowej i pedagogicznej w ramach różnych programów, realizacji wspólnych badań, a także obronę rozpraw dla uzyskania stopnia doktora nauk technicznych (habilitacje). Szczególnie ścisłe kontakty rozwinęły się między wydziałami transportu. W 2018 r. odbyły się wybory w Żylinie na kluczowe stanowiska na uniwersytecie. W związku z zakończeniem kadencji reelekcja dotknęła kierownictwo uniwersytetu oraz wydziału transportu. Zmieniła się również osoba na stanowisku redaktora naczelnego wiodącego uczelnianego czasopisma "Komunikacie" (zawartego w bazie danych Scopus). W związku z powyższym prof. A. Sładkowski odwiedził Uniwersytet w Żylinie w dniach 9-10 stycznia, gdzie spotkał się z rektorem prof. Józefem Jandačką, dziekanem Wydziału Eksploatacji i Ekonomiki Transportu prof. Milošem Poliakiem, z redaktorem naczelnym czasopisma "Komunikacie", docentem Vladimírem Mózerem, a także innymi kolegami. Poruszono kwestie rozszerzenia wzajemnie korzystnej współpracy. W spotkaniach tych uczestniczył inny przedstawiciel polskich uczelni, prof. Paweł Droździel, prorektor Politechniki Lubelskiej.

Spotkanie prof. A. Sładkowskiego ze Słowackimi kolegami. Od lewej do prawej: prof. Radovan Madleňák; rektor prof. Jozef Jandačka; prof. Aleksander Sładkowski; redaktor naczelny czasopisma "Komunikacie" docent Vladimír Mózer


Do tyłu

Aktualności

Szkoła Letnia w Mariborze

2019-07-04

Na początku lipca 2019 r. profesorowie Aleksander Sładkowski i Łukasz Konieczny wzięli udział w letniej szkole, która odbyła się na Uniwersytecie w Mariborze w... więcej

Transport Problems 2019

2019-06-29

W dniach 24-25.06.2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej odbyło się VIII Sympozjum Młodych Naukowców realizujących badania związane z szerokorozumianą... więcej

Realizacja projektu SmaLog w pierwszym półroczu 2019 roku

2019-06-05

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej uczestniczy w projekcie SmaLog, który jest wykonywany w ramach europejskiego programu ERASMUS+ KA2. Zadaniem wskazanego... więcej

Udział Wydziału Transportu w programie CEEPUS

2019-06-04

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej od wielu lat aktywnie uczestniczy w programie CEEPUS. Program ten zapewnia mobilność studentów i nauczycieli w krajach Europy... więcej

Grey_214a Grey_216a Grey_177a2 Grey_207a Grey_216a3 Grey_207a2 Grey_204a Grey_160a2
Grey_224a2 Grey_192a Grey_167a Grey_198a Grey_170a Grey_230a Grey_207a3 Grey_160a