Kontynuacja współpracy z Uniwersytetem w Żylinie

2019-01-11

Jednym z najbliżej położonych geograficznie względem Katowic uniwersytetów zagranicznych jest Uniwersytet w Żylinie (Słowacja). Tradycyjnie naukowcy Politechniki Śląskiej odnotowują wieloletnie kontakty zawodowe ze słowackimi kolegami. Współpraca ta dotyczy udziału w konferencjach naukowych, wspólnej organizacji sympozjów, wymiany naukowej i pedagogicznej w ramach różnych programów, realizacji wspólnych badań, a także obronę rozpraw dla uzyskania stopnia doktora nauk technicznych (habilitacje). Szczególnie ścisłe kontakty rozwinęły się między wydziałami transportu. W 2018 r. odbyły się wybory w Żylinie na kluczowe stanowiska na uniwersytecie. W związku z zakończeniem kadencji reelekcja dotknęła kierownictwo uniwersytetu oraz wydziału transportu. Zmieniła się również osoba na stanowisku redaktora naczelnego wiodącego uczelnianego czasopisma "Komunikacie" (zawartego w bazie danych Scopus). W związku z powyższym prof. A. Sładkowski odwiedził Uniwersytet w Żylinie w dniach 9-10 stycznia, gdzie spotkał się z rektorem prof. Józefem Jandačką, dziekanem Wydziału Eksploatacji i Ekonomiki Transportu prof. Milošem Poliakiem, z redaktorem naczelnym czasopisma "Komunikacie", docentem Vladimírem Mózerem, a także innymi kolegami. Poruszono kwestie rozszerzenia wzajemnie korzystnej współpracy. W spotkaniach tych uczestniczył inny przedstawiciel polskich uczelni, prof. Paweł Droździel, prorektor Politechniki Lubelskiej.

Spotkanie prof. A. Sładkowskiego ze Słowackimi kolegami. Od lewej do prawej: prof. Radovan Madleňák; rektor prof. Jozef Jandačka; prof. Aleksander Sładkowski; redaktor naczelny czasopisma "Komunikacie" docent Vladimír Mózer


Do tyłu

Aktualności

Seminaria naukowe w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu

2019-02-11

Grudzień 2018 – styczeń 2019 roku były jednymi z najbardziej owocnych miesięcy dotyczących realizacji działalności naukowej Katedry Logistyki i Technologii... więcej

Konferencja w Oświęcimiu

2019-01-18

W dniu 17 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie i inżynieria produkcji w... więcej

Kontynuacja współpracy z Uniwersytetem w Żylinie

2019-01-11

Jednym z najbliżej położonych geograficznie względem Katowic uniwersytetów zagranicznych jest Uniwersytet w Żylinie (Słowacja). Tradycyjnie naukowcy Politechniki... więcej

Wizyta do Almaty

2018-12-25

W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyła się kolejna wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego do Almaty. Wyjazd ten był związany ze współpracą Politechniki Śląskiej z... więcej

Grey_192a2 Grey_177a2 Grey_207a3 Grey_167a Grey_170a Grey_224a Grey_204a Grey_245a
Grey_160a Grey_144a Grey_108a Grey_198a3 Grey_190a Grey_152a Grey_133a Grey_189a