Realizacja projektu FINALIST

2022-04-01

Program CEEPUS jest jednym z najintensywniej rozwijających się programów współpracy pomiędzy uczelniami w Europie Środkowej. Słowo CEEPUS to skrót od Central European Exchange Program for University Studies, tj. Środkowoeuropejski Program Wymiany Studiów Uniwersyteckich. Obecnie trwa już trzecia edycja tego programu, w której uczestniczy ponad 15 krajów realizując wiele projektów.

Mapa krajów uczestniczących w programie CEEPUS (https://www.ceepus.info/content/about)

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej na przestrzeni lat również był zaangażowany w szereg projektów realizowanych w ramach programu CEEPUS. Obecnie jednym z najbardziej udanych i intensywnie realizowanych projektów jest projekt FINALIST (Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics thinking - Wspieranie zrównoważonego partnerstwa między środowiskiem akademickim i przemysłem w poprawie stosowalności myślenia logistycznego). W projekcie biorą udział 24 uczelnie z różnych krajów. W ramach projektu mają miejsce ciągłe wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli. W kwietniu 2022 r. odbyła się wizyta prof. A. Sładkowskiego na Uniwersytecie w Szeged. Oprócz pracy ze studentami prof. Sładkowski uczestniczył w jubileuszowym spotkaniu Wydziału Inżynierii tej uczelni, które było poświęcone 60-leciu tego wydziału.

Uczestnicy uroczystego spotkania z Rumunii i Polski (prof. Marian Mocan, Dziekan Wydziału Zarządzania Produkcją i Transportem Politechniki w Timișoarze oraz Aleksander Sładkowski)

W imieniu kierownictwa Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej prof. A. Sładkowski wręcza Dziekanowi Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Szeged prof. Istvanu Biro pamiątkowy znak na cześć 60-lecia wydziału

Podobną wizytę prof. A. Sładkowski złożył również na Uniwersytecie w Koszycach. Tutaj uczestnikiem projektu FINALIST jest Instytut Logistyki i Transportu, który jest częścią strukturalną Wydziału Mechanicznego. Oprócz zajęć ze studentami prof. Sładkowski miał okazję odwiedzić laboratoria wydziału, porozmawiać z kolegami o możliwościach rozszerzenia współpracy nie tylko w ramach programu CEEPUS, ale także innych programów europejskich.

W centrum Koszyc wraz z koordynatorem projektu FINALIST z Uniwersytetu Koszyckiego prof. Gabriel Fedorko, Dyrektor Instytutu Logistyki i Transportu

Spotkanie z Prodziekanem Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu w Koszycach prof. Janem Kralem


Do tyłu

Aktualności

Wręczenie nagrody państwowej RP

2022-05-31

We wrześniu 2021 r. prof. A Sładkowski otrzymał list z Kancelarii Prezydenta, w którym Sekretarz Stanu p. Andrzej Dera poinformował, że Prezydent RP p. Andrzej... więcej

Współpraca z gruzińskimi uniwersytetami i instytutami badawczymi

2022-05-23

14-21.05.2022 prof. A. Sładkowski był w Gruzji. Bezpośrednim zadaniem jego podróży służbowej było prowadzenie zajęć ze studentami Gruzińskiego Uniwersytetu... więcej

Wizyta w Nowym Sadzie

2022-04-26

18-24.04.2022 prof. A. Sładkowski odwiedził Uniwersytet w Nowym Sadzie (Serbia, Wojwodina). Jest to druga co do wielkości uczelnia w Serbii kształcąca około 50... więcej

Wizyta delegacji TSTU

2022-04-09

Politechnika Śląska (PŚl) od 10 lat aktywnie współpracuje z uzbeckimi uczelniami transportowymi. W okresie tym podpisano umowy o współpracy akademickiej z... więcej

Grey_207a2 Grey_177a Grey_216a2 Grey_192a3 Grey_224a Grey_144a Grey_133a Grey_214a
Grey_190a Grey_216a3 Grey_198a Grey_192a2 Grey_167a Grey_230a Grey_187a Grey_189a