Seminaria naukowe w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu

2019-02-11

Grudzień 2018 – styczeń 2019 roku były jednymi z najbardziej owocnych miesięcy dotyczących realizacji działalności naukowej Katedry Logistyki i Technologii Transportu. W okresie tym przeprowadzono wiele seminariów naukowych młodych naukowców. Seminaria te miały charakter międzykatedralny, a nawet międzynarodowy. Wynikało to z zaproszenia na seminaria przedstawicieli pozostałych katedr Wydziału Transportu, a także z udziału w seminariach naukowców z innych krajów oraz innych nauczycieli, studentów i doktorantów. W pierwszej kolejności odbyły się seminaria, podczas których wystąpili Dina Panyukova, doktorantka Kazachskiego Narodowego Badawczego Uniwersytetu Technicznego im. K.I. Satpayeva (Almaty, Kazachstan), która przebywała na stażu w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu; Jasmina Bunevska, docent Uniwersytetu im. Św. Klemensa z Ochrydy (Bitola, Północna Macedonia), która przyjechała na Wydział Transportu w ramach mobilności programu ERASMUS+.

Prezentacja Diny Panyukovej na podstawie odbytego stażu

Należy również zwrócić uwagę na wystąpienia na seminariach naukowych doktorantów Katedry Logistyki i Technologii Transportu i przedstawicieli branży przemysłowej. Seminaria te poprzedzają dalszą procedurę otwarcia przewodów doktorskich na Wydziale Transportu. W szczególności wysłuchano prezentacje doktorantów katedry Wojciecha Kamińskiego i Agathy Michty, a także magistrów Jerzego Kalwasa, Macieja Leszczyńskiego oraz Piotra Cybulko. Pomimo faktu, że każda prezentacja była poddana dość krytycznej dyskusji, wszystkie raporty otrzymały ostateczną pozytywną ocenę z boku słuchaczy.


Do tyłu

Aktualności

Seminaria naukowe w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu

2019-02-11

Grudzień 2018 – styczeń 2019 roku były jednymi z najbardziej owocnych miesięcy dotyczących realizacji działalności naukowej Katedry Logistyki i Technologii... więcej

Konferencja w Oświęcimiu

2019-01-18

W dniu 17 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie i inżynieria produkcji w... więcej

Kontynuacja współpracy z Uniwersytetem w Żylinie

2019-01-11

Jednym z najbliżej położonych geograficznie względem Katowic uniwersytetów zagranicznych jest Uniwersytet w Żylinie (Słowacja). Tradycyjnie naukowcy Politechniki... więcej

Wizyta do Almaty

2018-12-25

W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyła się kolejna wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego do Almaty. Wyjazd ten był związany ze współpracą Politechniki Śląskiej z... więcej

Grey_167a Grey_207a2 Grey_192a2 Grey_172a Grey_108a Grey_207a Grey_133a Grey_177a
Grey_198a Grey_195a Grey_204a Grey_216a Grey_160a2 Grey_144a Grey_230a Grey_198a3