Seminaria naukowe w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu

2019-02-11

Grudzień 2018 – styczeń 2019 roku były jednymi z najbardziej owocnych miesięcy dotyczących realizacji działalności naukowej Katedry Logistyki i Technologii Transportu. W okresie tym przeprowadzono wiele seminariów naukowych młodych naukowców. Seminaria te miały charakter międzykatedralny, a nawet międzynarodowy. Wynikało to z zaproszenia na seminaria przedstawicieli pozostałych katedr Wydziału Transportu, a także z udziału w seminariach naukowców z innych krajów oraz innych nauczycieli, studentów i doktorantów. W pierwszej kolejności odbyły się seminaria, podczas których wystąpili Dina Panyukova, doktorantka Kazachskiego Narodowego Badawczego Uniwersytetu Technicznego im. K.I. Satpayeva (Almaty, Kazachstan), która przebywała na stażu w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu; Jasmina Bunevska, docent Uniwersytetu im. Św. Klemensa z Ochrydy (Bitola, Północna Macedonia), która przyjechała na Wydział Transportu w ramach mobilności programu ERASMUS+.

Prezentacja Diny Panyukovej na podstawie odbytego stażu

Należy również zwrócić uwagę na wystąpienia na seminariach naukowych doktorantów Katedry Logistyki i Technologii Transportu i przedstawicieli branży przemysłowej. Seminaria te poprzedzają dalszą procedurę otwarcia przewodów doktorskich na Wydziale Transportu. W szczególności wysłuchano prezentacje doktorantów katedry Wojciecha Kamińskiego i Agathy Michty, a także magistrów Jerzego Kalwasa, Macieja Leszczyńskiego oraz Piotra Cybulko. Pomimo faktu, że każda prezentacja była poddana dość krytycznej dyskusji, wszystkie raporty otrzymały ostateczną pozytywną ocenę z boku słuchaczy.


Do tyłu

Aktualności

Szkoła Letnia w Mariborze

2019-07-04

Na początku lipca 2019 r. profesorowie Aleksander Sładkowski i Łukasz Konieczny wzięli udział w letniej szkole, która odbyła się na Uniwersytecie w Mariborze w... więcej

Transport Problems 2019

2019-06-29

W dniach 24-25.06.2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej odbyło się VIII Sympozjum Młodych Naukowców realizujących badania związane z szerokorozumianą... więcej

Realizacja projektu SmaLog w pierwszym półroczu 2019 roku

2019-06-05

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej uczestniczy w projekcie SmaLog, który jest wykonywany w ramach europejskiego programu ERASMUS+ KA2. Zadaniem wskazanego... więcej

Udział Wydziału Transportu w programie CEEPUS

2019-06-04

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej od wielu lat aktywnie uczestniczy w programie CEEPUS. Program ten zapewnia mobilność studentów i nauczycieli w krajach Europy... więcej

Grey_192a3 Grey_214a Grey_201a Grey_224a Grey_172a Grey_224a2 Grey_198a Grey_207a3
Grey_189a Grey_144a Grey_216a Grey_168a Grey_152a Grey_192a2 Grey_192a Grey_207a2