Seminarium „Track Management STRAHOS 2022”

2022-10-17

W dniach 13–14 października 2022 r. w Popradzie (Słowacja) odbyło się 19. Seminarium „Track Management STRAHOS 2022” zorganizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Żylińskiego we współpracy z Kolejami Republiki Słowackiej (ŽSR).

Na seminarium zostały zaprezentowane aktualne informacje z zakresu legislacji i strategii realizacji działań budowlanych w kolejnictwie, modernizacji infrastruktury kolejowej, konstrukcji i elementów konstrukcyjnych poprawiających cykl życia torów i stacji kolejowych, organizacji budowy, utrzymania i naprawy infrastruktury kolejowej oraz transportu kolejowego.

Seminarium było poszerzone o specjalny dział New Railway Structures oraz warsztat (Workshop) Research Activities of Young Researchers in Railways wspierany grantem z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach projektu Special Session and Workshop on Seminar Track Management STRAHOS.

Celem był rozwój współpracy w zakresie badań infrastruktury kolejowej i transportu oraz publikowanie wyników badań uczelni uczestniczących w projekcie: Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Architektury i Budownictwa, Politechniki Śląskiej, Politechniki w Pradze, Uniwersytetu Technicznego z Dreźnie, Politechniki Brneńskiej i Uniwersytetu Żylińskiego. Współpraca zwiększyła zakres i różnorodność działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej uczelni oraz przyczyniła się do podniesienia znajomości ustawodawstwa, rozwiązań technicznych w planowaniu i projektowaniu infrastruktury kolejowej oraz rozwoju zarządzania nią w krajach V4.

Przedstawiciele Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej już od lat uczestniczą w seminariach z tego cyklu. W tegorocznym seminarium wzięli udział pracownicy i doktoranci wydziału: prof. dr hab. Aleksander Sładkowski, dr hab. Katarzyna Markowska prof. PŚ, mgr inż. Artur Budzyński i mgr inż. Tomasz Kawka.

Prof. Aleksander Sładkowski wraz z dr. Michalem Šmalo z Ramboll Deutschland GmbH przewodniczą obradą plenarnej sesji seminarium

Mgr. Artur Budzyński na sesji plenarnej wygłasza referat pt. „The Analysis of Factors Affecting the Occurrence of Incidents with Rail Vehicles in 2007-2021 in Poland” (autorzy A. Budzyński, A. Sładkowski)

Mgr. Tomasz Kawka wraz z prof. Aleksandrem Sładkowskim podczas Workshop wygłaszają referat pt. „Consequences for Polish Transport in the Event of an Armed Conflict in Eastern Europe” (autorzy A. Sładkowski, K. Markowska, D. Ciesielski, T. Kawka)

Uczestnicy Seminarium „Track Management STRAHOS 2022” oprócz spotkań z kolegami ze Słowacji, Czechów, Niemiec, Azerbejdżanu i Polski, bardzo owocnych dyskusji oraz zapoznania się z nowymi trendami w branży kolejowej, mieli możliwość przesłuchania koncertu muzyki narodowej, a także obserwacji pięknych widoków Słowackich Tatr.

Występuje zespół pieśni i tańca narodowych ze Słowacji

W drodze powrotnej w Słowackich Tatrach dr hab. Katarzyna Markowska z doktorantami Tomaszem Kawką (z lewej) oraz Arturem Budzyńskim


Do tyłu

Aktualności

Czy istnieją granice współpracy międzynarodowej?

2022-12-07

Takie nieco retoryczne pytanie znalazło się w tytule tego newsa nieprzypadkowo. Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. prof. A. Sładkowski odwiedził Wilno.... więcej

Sukcesy zagranicznych studentów i doktorantów

2022-11-24

Prof. A. Sładkowski poświęca wiele czasu na kształcenie studentów i doktorantów, także wśród obywateli innych krajów. Czasami jest to dość długi proces, podczas... więcej

Wizyta w Sofii i Ruse

2022-11-15

Na początku listopada 2022 r. prof. A. Sładkowski złożył wizytę na Uniwersytecie Architektury, Inżynierii Lądowej i Geodezji (UACG, Sofia, Bułgaria). Politechnika... więcej

Seminarium „Track Management STRAHOS 2022”

2022-10-17

W dniach 13–14 października 2022 r. w Popradzie (Słowacja) odbyło się 19. Seminarium „Track Management STRAHOS 2022” zorganizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej... więcej

Grey_152a Grey_187a Grey_082a Grey_177a2 Grey_216a2 Grey_189a Grey_170a Grey_160a2
Grey_214a Grey_144a Grey_177a Grey_172a Grey_224a2 Grey_207a3 Grey_198a Grey_077a