Wizyta w Azerbejdżanie

2021-10-31

Pod koniec października 2021 roku w Baku w trybie hybrydowym (online + offline) odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Zagadnienia logistyki, zarządzania i eksploatacji w korytarzu transportowym Wschód-Zachód”. Jej głównymi organizatorami byli: Instytut Systemów Zarządzania Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu (NANA), Politechnika Śląska, oraz dwa Uniwersytety Techniczne Azerbejdżański i Gruziński. Konferencja ta zgromadziła naukowców z 16 krajów. Jej głównym celem było współdziałanie naukowców i odpowiednich przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, uczelni i organizacji międzynarodowych w celu omówienia zagadnień naukowych i praktycznych, takich jak problemy z transportem towarów różnymi środkami transportu, oraz inne. Podsumowując konferencję można stwierdzić, że założone cele zostały osiągnięte, a sama konferencja ma potencjał, aby stać się cykliczną.

Wystąpienie prof. Aleksandra Sładkowskiego, współprzewodniczącego Komitetu Programowego Konferencji, na sesji plenarnej

W kuluarach konferencji: od lewej do prawej - akademik NANA, prof. Ali Abbasov, dyrektor generalny Instytutu Systemów Kontroli NANA; dr Sadig Gurbanov, przewodniczący Komitetu Zasobów Naturalnych, Energii i Ekologii Milli Mejlisu (parlamentu) Azerbejdżanu; prof. Aleksander Sładkowski; członek korespondent NANA, prof. Aminaga Sadigov, dyrektor wykonawczy Instytutu Systemów Kontroli NANA

W kuluarach konferencji: omówienie problemów naukowych z akademikiem NAN Gruzji prof. Tamazem Natriashvili, dyrektorem Instytutu Mechaniki Maszyn im. R. Dvali NAN Gruzji

Oprócz udziału w konferencji prof. Aleksander Sładkowski, jako Pełnomocnik Rektora Politechniki Śląskiej ds. Współpracy z Krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej, odwiedził szereg czołowych uniwersytetów w Baku, gdzie z kierownictwem tych uczelni omawiano kwestie wspólnego kształcenia studentów i doktorantów. W szczególności odbyły się spotkania z rektorem Wyższej Szkoły Ropy w Baku prof. Elmarem Gasimovym, rektorem Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Architektury i Inżynierii Lądowej prof. Gulchohrą Mammadovą, rektorem Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Technicznego prof. Vilayatem Valiyevym. Bardzo ciekawe dyskusje odbyły się również w NANA, gdzie poruszano kwestie wspólnych badań naukowych.

Spotkanie z kierownictwem Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Technicznego

Spotkanie z prof. Gulchohrą Mammadovą, rektorem Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Architektury i Inżynierii Lądowej

Omówienie zagadnień współpracy z wiceprezydentem NANA prof. Rasimem Alguliyevym, dyrektorem Instytutu Technologii Informacyjnych NANA

Spotkanie z akademikiem - sekretarzem NANA, prof. Arifem Gashimovym


Do tyłu

Aktualności

Projekt FINALIST, kolejne sukcesy

2023-05-21

Politechnika Śląska i jej Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej aktywnie uczestniczy w działalności programu CEEPUS, biorąc udział w realizacji szeregu jego... więcej

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej jest atrakcyjny dla zagranicznych studentów i stażystów

2023-04-24

Nie jest tajemnicą, że obecnie prestiż uczelni zależy nie tylko od liczby znaczących publikacji, rozwoju bazy laboratoryjnej, dostępności dużych zbiorów... więcej

Dalsza współpraca w ramach programu CEEPUS

2023-04-20

Program CEEPUS, jego zadania i możliwości realizacji zostały już niejednokrotnie opisane we wcześniejszych sprawozdaniach. Na przestrzeni lat Politechnika Śląska... więcej

Czy istnieją granice współpracy międzynarodowej?

2022-12-07

Takie nieco retoryczne pytanie znalazło się w tytule tego newsa nieprzypadkowo. Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. prof. A. Sładkowski odwiedził Wilno.... więcej

Grey_190a Grey_160a2 Grey_192a3 Grey_133a Grey_224a2 Grey_160a Grey_216a3 Grey_216a2
Grey_192a2 Grey_082a Grey_152a Grey_192a Grey_189a Grey_170a Grey_172a Grey_207a2