Wizyta w Azerbejdżanie

2021-10-31

Pod koniec października 2021 roku w Baku w trybie hybrydowym (online + offline) odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Zagadnienia logistyki, zarządzania i eksploatacji w korytarzu transportowym Wschód-Zachód”. Jej głównymi organizatorami byli: Instytut Systemów Zarządzania Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu (NANA), Politechnika Śląska, oraz dwa Uniwersytety Techniczne Azerbejdżański i Gruziński. Konferencja ta zgromadziła naukowców z 16 krajów. Jej głównym celem było współdziałanie naukowców i odpowiednich przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, uczelni i organizacji międzynarodowych w celu omówienia zagadnień naukowych i praktycznych, takich jak problemy z transportem towarów różnymi środkami transportu, oraz inne. Podsumowując konferencję można stwierdzić, że założone cele zostały osiągnięte, a sama konferencja ma potencjał, aby stać się cykliczną.

Wystąpienie prof. Aleksandra Sładkowskiego, współprzewodniczącego Komitetu Programowego Konferencji, na sesji plenarnej

W kuluarach konferencji: od lewej do prawej - akademik NANA, prof. Ali Abbasov, dyrektor generalny Instytutu Systemów Kontroli NANA; dr Sadig Gurbanov, przewodniczący Komitetu Zasobów Naturalnych, Energii i Ekologii Milli Mejlisu (parlamentu) Azerbejdżanu; prof. Aleksander Sładkowski; członek korespondent NANA, prof. Aminaga Sadigov, dyrektor wykonawczy Instytutu Systemów Kontroli NANA

W kuluarach konferencji: omówienie problemów naukowych z akademikiem NAN Gruzji prof. Tamazem Natriashvili, dyrektorem Instytutu Mechaniki Maszyn im. R. Dvali NAN Gruzji

Oprócz udziału w konferencji prof. Aleksander Sładkowski, jako Pełnomocnik Rektora Politechniki Śląskiej ds. Współpracy z Krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej, odwiedził szereg czołowych uniwersytetów w Baku, gdzie z kierownictwem tych uczelni omawiano kwestie wspólnego kształcenia studentów i doktorantów. W szczególności odbyły się spotkania z rektorem Wyższej Szkoły Ropy w Baku prof. Elmarem Gasimovym, rektorem Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Architektury i Inżynierii Lądowej prof. Gulchohrą Mammadovą, rektorem Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Technicznego prof. Vilayatem Valiyevym. Bardzo ciekawe dyskusje odbyły się również w NANA, gdzie poruszano kwestie wspólnych badań naukowych.

Spotkanie z kierownictwem Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Technicznego

Spotkanie z prof. Gulchohrą Mammadovą, rektorem Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Architektury i Inżynierii Lądowej

Omówienie zagadnień współpracy z wiceprezydentem NANA prof. Rasimem Alguliyevym, dyrektorem Instytutu Technologii Informacyjnych NANA

Spotkanie z akademikiem - sekretarzem NANA, prof. Arifem Gashimovym


Do tyłu

Aktualności

Kolejne spotkanie naukowców branży transportowej z całego świata odbyło się w Katowicach

2022-07-07

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej od dawna jest platformą pozwalającą na dyskusję i wymianę informacji o nowych rozwiązaniach... więcej

Wizyta na Uniwersytecie Czarnogóry

2022-06-23

14-21.06.2022 prof. A Sładkowski był z wizytą na Uniwersytecie Czarnogóry. Wizyta odbyła się w ramach projektu KA107 programu ERASMUS+. Poza prowadzeniem zajęć ze... więcej

Wręczenie nagrody państwowej RP

2022-05-31

We wrześniu 2021 r. prof. A Sładkowski otrzymał list z Kancelarii Prezydenta, w którym Sekretarz Stanu p. Andrzej Dera poinformował, że Prezydent RP p. Andrzej... więcej

Współpraca z gruzińskimi uniwersytetami i instytutami badawczymi

2022-05-23

14-21.05.2022 prof. A. Sładkowski był w Gruzji. Bezpośrednim zadaniem jego podróży służbowej było prowadzenie zajęć ze studentami Gruzińskiego Uniwersytetu... więcej

Grey_207a Grey_168a Grey_082a Grey_192a3 Grey_224a2 Grey_187a Grey_224a Grey_198a3
Grey_160a2 Grey_152a Grey_207a2 Grey_216a3 Grey_108a Grey_192a Grey_177a2 Grey_207a3