Wizyta w Nowym Sadzie

2022-04-26

18-24.04.2022 prof. A. Sładkowski odwiedził Uniwersytet w Nowym Sadzie (Serbia, Wojwodina). Jest to druga co do wielkości uczelnia w Serbii kształcąca około 50 tysiący studentów. Wizyta odbyła się w ramach projektu FINALIST programu CEEPUS. Wiadomo, że program ten jest przeznaczony dla mobilności akademickiej studentów, doktorantów i nauczycieli pomiędzy uczelniami z krajów Europy Środkowej. Ta wizyta nie była wyjątkiem i w ramach tego projektu prof. Sładkowski prowadził zajęcia ze studentami serbskimi. Dodatkowym aspektem wizyty były spotkania z kierownictwem i wiodącymi nauczycielami akademickimi Wydziału Technicznego Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Podczas spotkań omówiono kwestie obopólnie korzystnej współpracy strony serbskiej z Politechniką Śląską. Powyższy wydział składa się z 13 instytutów, z których każdy podzielony jest na odrębne katedry, a także obejmuje 37 centrów badawczych, technicznych i usługowych. To jest największy wydział Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Łącznie na wydziale studiuje ponad 17 tys. studentów, tj. pod względem potencjału naukowego i pedagogicznego jest porównywalny z Politechniką Śląską.

Wykład prof. A. Sładkowskiego dla studentów Uniwersytetu w Nowym Sadzie

Spotkanie z Prodziekanem Wydziału Technicznego prof. Sebastianem Baloš (na zdjęciu po lewej) oraz dyrektorem Instytutu Inżynierii Drogowej prof. Draganem Jovanovićem (z prawej)

Nad brzegiem Dunaju z prof. Todorem Bačkalićem


Do tyłu

Aktualności

Wręczenie nagrody państwowej RP

2022-05-31

We wrześniu 2021 r. prof. A Sładkowski otrzymał list z Kancelarii Prezydenta, w którym Sekretarz Stanu p. Andrzej Dera poinformował, że Prezydent RP p. Andrzej... więcej

Współpraca z gruzińskimi uniwersytetami i instytutami badawczymi

2022-05-23

14-21.05.2022 prof. A. Sładkowski był w Gruzji. Bezpośrednim zadaniem jego podróży służbowej było prowadzenie zajęć ze studentami Gruzińskiego Uniwersytetu... więcej

Wizyta w Nowym Sadzie

2022-04-26

18-24.04.2022 prof. A. Sładkowski odwiedził Uniwersytet w Nowym Sadzie (Serbia, Wojwodina). Jest to druga co do wielkości uczelnia w Serbii kształcąca około 50... więcej

Wizyta delegacji TSTU

2022-04-09

Politechnika Śląska (PŚl) od 10 lat aktywnie współpracuje z uzbeckimi uczelniami transportowymi. W okresie tym podpisano umowy o współpracy akademickiej z... więcej

Grey_198a Grey_192a Grey_177a Grey_170a Grey_198a3 Grey_190a Grey_201a Grey_160a
Grey_245a Grey_168a Grey_177a2 Grey_192a2 Grey_152a Grey_224a2 Grey_230a Grey_204a