Wizyta w Sofii i Ruse

2022-11-15

Na początku listopada 2022 r. prof. A. Sładkowski złożył wizytę na Uniwersytecie Architektury, Inżynierii Lądowej i Geodezji (UACG, Sofia, Bułgaria). Politechnika Śląska posiada wieloletnie kontakty naukowe i pedagogiczne z bułgarskimi kolegami. Wizyta ta odbyła się w ramach realizowanego programu Erasmus, który zakłada pracę ze studentami i doktorantami. W tym miejscu można podkreślić, że nie jest to pierwsza wizyta w ramach tego programu. Oprócz powyższego przeprowadzono rozmowy z kierownictwem wskazanej uczelni na temat możliwości dalszej współpracy, zwłaszcza w ramach programów podwójnego dyplomowania na każdym poziomie kształcenia. Podczas wizyty prof. A. Sładkowski zapoznał się z zapleczem laboratoryjnym bułgarskiego uniwersytetu, zauważając jego znaczący rozwój w ostatnich latach. Szczególnie ciekawym obszarem, który intensywnie rozwija się w UACG, jest budownictwo transportowe, a zwłaszcza nowe rozwiązania w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej w Bułgarii.

Prof. Aleksander Sładkowski wraz z Prorektorem UACG ds. Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, prof. Stoyo Todorovym zwiedza laboratorium konstrukcji transportowych

Drugi powód wizyty związany był z rocznicą UACG. W tych dniach bułgarski uniwersytet obchodził 80 rocznicę swojego powstania. Na uroczystym spotkaniu prof. A. Sładkowski wręczył rektorowi UACG oficjalne gratulacje w imieniu władz rektorskich Politechniki Śląskiej, podpisane przez prorektora prof. Bogusława Łazarza, który był inicjatorem nawiązania tej międzynarodowej współpracy jeszcze w trakcie pełnienia funkcji dziekana Wydziału Transportu.

Podczas uroczystego spotkania występuje prof. Ivan Markov, rektor UACG

Było to znaczące wydarzenie w życiu bułgarskiej stolicy, nic więc dziwnego, że wielu znaczących ludzi uczestniczyło w uroczystościach, aby pogratulować pracownikom i studentom UACG. Głos zabrali między innymi szefowie kilku bułgarskich ministerstw, w uroczystościach wzięli udział rektorzy kilku uczelni wyższych. W związku z tym nadarzyła się okazja, aby po raz kolejny spotkać się z kolegami z innych bułgarskich uczelni, z którymi Politechnika Śląska nawiązała współpracę międzynarodową.

Na marginesie spotkanie z kolegami z Uniwersytetu Transportu im. Todora Kableshkova: rektor, prof. Daniela Todorova (z prawej) i prodziekan, dr Nina Gergova (po lewej)

Uroczystemu wydarzeniu poświęcona była również międzynarodowa konferencja, podczas której prof. A. Sładkowski przedstawił prezentację.

Kolejnym punktem wizyty było miasto Ruse. Politechnikę Śląską i Uniwersytet w Ruse łączy szczególnie silna więź. Przedstawiciele tych uczelni wielokrotnie uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez te uczelnie w swoich krajach, realizowane były wspólne granty, wydawane były wspólne artykuły i monografie. Podczas tej wizyty prof. A. Sładkowski spotkał się z kierownictwem Uniwersytetu w Ruse, gdzie omówiono kwestie rozszerzenia współpracy, w szczególności w zakresie ewentualnych podwójnych dyplomów.

Spotkanie prof. A. Sładkowskiego z nauczycielami i pracownikami Katedry Transportu Uniwersytetu w Ruse


Do tyłu

Aktualności

Czy istnieją granice współpracy międzynarodowej?

2022-12-07

Takie nieco retoryczne pytanie znalazło się w tytule tego newsa nieprzypadkowo. Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. prof. A. Sładkowski odwiedził Wilno.... więcej

Sukcesy zagranicznych studentów i doktorantów

2022-11-24

Prof. A. Sładkowski poświęca wiele czasu na kształcenie studentów i doktorantów, także wśród obywateli innych krajów. Czasami jest to dość długi proces, podczas... więcej

Wizyta w Sofii i Ruse

2022-11-15

Na początku listopada 2022 r. prof. A. Sładkowski złożył wizytę na Uniwersytecie Architektury, Inżynierii Lądowej i Geodezji (UACG, Sofia, Bułgaria). Politechnika... więcej

Seminarium „Track Management STRAHOS 2022”

2022-10-17

W dniach 13–14 października 2022 r. w Popradzie (Słowacja) odbyło się 19. Seminarium „Track Management STRAHOS 2022” zorganizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej... więcej

Grey_201a Grey_133a Grey_192a Grey_198a Grey_108a Grey_224a Grey_167a Grey_216a
Grey_195a Grey_189a Grey_152a Grey_198a3 Grey_177a2 Grey_187a Grey_214a Grey_230a