Wizyta delegacji TSTU

2022-04-09

Politechnika Śląska (PŚl) od 10 lat aktywnie współpracuje z uzbeckimi uczelniami transportowymi. W okresie tym podpisano umowy o współpracy akademickiej z Taszkenckim Instytutem Inżynierów Kolejnictwa oraz Taszkenckim Instytutem Samochodowym i Drogowym. Naukowcy tych uczelni wielokrotnie brali udział w organizowanych przez PŚl konferencjach, również przedstawiciele naszej uczelni nie jeden raz odwiedzali uzbeckie uczelnie. Zaplanowano również wspólne projekty badawcze i edukacyjne. W 2020 r. na bazie tych uczelni zorganizowano Taszkencki Państwowy Uniwersytet Transportu (TSTU). Jest to dość duża uczelnia, na której studiuje 16,5 tys. studentów. Początkowo planowano kontynuację współpracy, ale w związku z pandemią na świecie dopiero teraz udało się zorganizować spotkanie przedstawicieli obu uczelni. 8 kwietnia delegacja TSTU odwiedziła Politechnikę Śląską. Podczas wizyty przedstawicieli TSTU odbyły się spotkania z kierownictwem PŚl: Prorektorami prof. Markiem Pawełczykiem, prof. Bogusławem Łazarzem, Dziekanem Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Piotrem Folęgą, prof. PŚl i innymi czołowymi naukowcami. Goście zwiedzili laboratoria Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej. Nakreślono plan dalszej współpracy, który obejmuje podpisywanie odpowiednich umów między uczelniami, możliwość podwójnych dyplomów dla studentów TSTU, organizację i udział w konferencjach naukowych, wspólne projekty i wiele innych obszarów wspólnej działalności.

Spotkanie delegacji TSTU z kierownictwem Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej

Spotkanie z Prorektorem PŚl prof. Markiem Pawełczykiem została przeprowadzona przy użyciu oprogramowania ZOOM

Uczestnicy negocjacji między TSTU a PŚl (od lewej do prawej): dr. Sławomir Wróblewski, Dziekan Wydziału Międzynarodowych Programów Edukacyjnych TSTU; prof. Bakhodir Turaev, Prorektor TSTU ds. Współpracy Międzynarodowej; prof. Aleksander Sładkowski, Pełnomocnik Rektora PŚl ds. Współpracy z Krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej; dr. Grzegorz Kłapyta, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą PŚl


Do tyłu

Aktualności

Wręczenie nagrody państwowej RP

2022-05-31

We wrześniu 2021 r. prof. A Sładkowski otrzymał list z Kancelarii Prezydenta, w którym Sekretarz Stanu p. Andrzej Dera poinformował, że Prezydent RP p. Andrzej... więcej

Współpraca z gruzińskimi uniwersytetami i instytutami badawczymi

2022-05-23

14-21.05.2022 prof. A. Sładkowski był w Gruzji. Bezpośrednim zadaniem jego podróży służbowej było prowadzenie zajęć ze studentami Gruzińskiego Uniwersytetu... więcej

Wizyta w Nowym Sadzie

2022-04-26

18-24.04.2022 prof. A. Sładkowski odwiedził Uniwersytet w Nowym Sadzie (Serbia, Wojwodina). Jest to druga co do wielkości uczelnia w Serbii kształcąca około 50... więcej

Wizyta delegacji TSTU

2022-04-09

Politechnika Śląska (PŚl) od 10 lat aktywnie współpracuje z uzbeckimi uczelniami transportowymi. W okresie tym podpisano umowy o współpracy akademickiej z... więcej

Grey_077a Grey_192a3 Grey_192a2 Grey_189a Grey_198a3 Grey_230a Grey_195a Grey_152a
Grey_190a Grey_172a Grey_198a Grey_216a3 Grey_214a Grey_216a2 Grey_224a Grey_207a2