Wizyta do Almaty

2018-12-25

W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyła się kolejna wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego do Almaty. Wyjazd ten był związany ze współpracą Politechniki Śląskiej z Kazachstańskim Narodowym Badawczym Uniwersytetem Technicznym (KazNRTU, Almaty). Współpraca akademicka między wskazanymi uniwersytetami trwa od 2011 roku. W ramach tej współpracy regularnie odbywa się mobilność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów. Rezultatem jest seria wspólnych artykułów w wiodących czasopismach naukowych i prezentacji osiągnięć na międzynarodowych konferencjach naukowych. Podczas tej wizyty prof. A. Sładkowski, oprócz prowadzenia wspólnych badań i wielu wykładów dla studentów KazNRTU, przeprowadził szereg konsultacji dla doktorantów KazNRTU, dla których jest promotorem. Brał także udział w obchodach 80 rocznicy prof. Leonida Krupnika - jednego z wybitnych naukowców w dziedzinie maszyn górniczych. W trakcie pobytu w Kazachstanie nawiązano współpracę z innymi uniwersytetami w Ałmaty, w szczególności z Kazachską Akademią Transportu i Komunikacji (KazATK) i Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. al-Farabi.

Spotkanie prof. A. Sładkowskiego z kolegami w pobliżu budynku KazNRTU. Od lewej do prawej: prof. Leonid Krupnik; prof. Ivan Stolpovsky; dr Aigul Kozhakhan; prof. Aleksander Sładkowski

80-lecie prof. Leonida Krupnika


Do tyłu

Aktualności

Działalność międzynarodowa przed i podczas kryzysu wirusowego

2020-03-24

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej aktywnie uczestniczył w działalności międzynarodowej, co wiązało się z udziałem w wielu programach... więcej

Kolejna konferencja w Oświęcimiu

2020-01-29

W dniu 16 stycznia 2020 r. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „... więcej

Przyznanie tytułu profesora honorowego DIIT

2020-01-22

Dniprowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego imienia akademika V. Lazaryana (DIIT), założony w 1930 roku, jest jednym z najbardziej znanych uniwersytetów... więcej

Konferencje w Kutaisi

2019-10-23

W październiku 2019 r. odbyły się dwie konferencje w Kutaisi (Gruzja), związane tematycznie z problemami transportowymi. W konferencjach tych wzięła udział delegacja... więcej

Grey_207a Grey_198a3 Grey_195a Grey_082a Grey_177a Grey_077a Grey_201a Grey_207a3
Grey_172a Grey_216a Grey_198a Grey_224a2 Grey_207a2 Grey_190a Grey_245a Grey_108a