Wizyta do Almaty

2018-12-25

W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyła się kolejna wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego do Almaty. Wyjazd ten był związany ze współpracą Politechniki Śląskiej z Kazachstańskim Narodowym Badawczym Uniwersytetem Technicznym (KazNRTU, Almaty). Współpraca akademicka między wskazanymi uniwersytetami trwa od 2011 roku. W ramach tej współpracy regularnie odbywa się mobilność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów. Rezultatem jest seria wspólnych artykułów w wiodących czasopismach naukowych i prezentacji osiągnięć na międzynarodowych konferencjach naukowych. Podczas tej wizyty prof. A. Sładkowski, oprócz prowadzenia wspólnych badań i wielu wykładów dla studentów KazNRTU, przeprowadził szereg konsultacji dla doktorantów KazNRTU, dla których jest promotorem. Brał także udział w obchodach 80 rocznicy prof. Leonida Krupnika - jednego z wybitnych naukowców w dziedzinie maszyn górniczych. W trakcie pobytu w Kazachstanie nawiązano współpracę z innymi uniwersytetami w Ałmaty, w szczególności z Kazachską Akademią Transportu i Komunikacji (KazATK) i Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. al-Farabi.

Spotkanie prof. A. Sładkowskiego z kolegami w pobliżu budynku KazNRTU. Od lewej do prawej: prof. Leonid Krupnik; prof. Ivan Stolpovsky; dr Aigul Kozhakhan; prof. Aleksander Sładkowski

80-lecie prof. Leonida Krupnika


Do tyłu

Aktualności

Seminaria naukowe w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu

2019-02-11

Grudzień 2018 – styczeń 2019 roku były jednymi z najbardziej owocnych miesięcy dotyczących realizacji działalności naukowej Katedry Logistyki i Technologii... więcej

Konferencja w Oświęcimiu

2019-01-18

W dniu 17 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie i inżynieria produkcji w... więcej

Kontynuacja współpracy z Uniwersytetem w Żylinie

2019-01-11

Jednym z najbliżej położonych geograficznie względem Katowic uniwersytetów zagranicznych jest Uniwersytet w Żylinie (Słowacja). Tradycyjnie naukowcy Politechniki... więcej

Wizyta do Almaty

2018-12-25

W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyła się kolejna wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego do Almaty. Wyjazd ten był związany ze współpracą Politechniki Śląskiej z... więcej

Grey_133a Grey_224a Grey_187a Grey_177a Grey_214a Grey_108a Grey_216a3 Grey_167a
Grey_144a Grey_192a Grey_230a Grey_168a Grey_245a Grey_207a3 Grey_198a3 Grey_207a