Wizyta do Almaty

2018-12-25

W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyła się kolejna wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego do Almaty. Wyjazd ten był związany ze współpracą Politechniki Śląskiej z Kazachstańskim Narodowym Badawczym Uniwersytetem Technicznym (KazNRTU, Almaty). Współpraca akademicka między wskazanymi uniwersytetami trwa od 2011 roku. W ramach tej współpracy regularnie odbywa się mobilność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów. Rezultatem jest seria wspólnych artykułów w wiodących czasopismach naukowych i prezentacji osiągnięć na międzynarodowych konferencjach naukowych. Podczas tej wizyty prof. A. Sładkowski, oprócz prowadzenia wspólnych badań i wielu wykładów dla studentów KazNRTU, przeprowadził szereg konsultacji dla doktorantów KazNRTU, dla których jest promotorem. Brał także udział w obchodach 80 rocznicy prof. Leonida Krupnika - jednego z wybitnych naukowców w dziedzinie maszyn górniczych. W trakcie pobytu w Kazachstanie nawiązano współpracę z innymi uniwersytetami w Ałmaty, w szczególności z Kazachską Akademią Transportu i Komunikacji (KazATK) i Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. al-Farabi.

Spotkanie prof. A. Sładkowskiego z kolegami w pobliżu budynku KazNRTU. Od lewej do prawej: prof. Leonid Krupnik; prof. Ivan Stolpovsky; dr Aigul Kozhakhan; prof. Aleksander Sładkowski

80-lecie prof. Leonida Krupnika


Do tyłu

Aktualności

Szkoła Letnia w Mariborze

2019-07-04

Na początku lipca 2019 r. profesorowie Aleksander Sładkowski i Łukasz Konieczny wzięli udział w letniej szkole, która odbyła się na Uniwersytecie w Mariborze w... więcej

Transport Problems 2019

2019-06-29

W dniach 24-25.06.2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej odbyło się VIII Sympozjum Młodych Naukowców realizujących badania związane z szerokorozumianą... więcej

Realizacja projektu SmaLog w pierwszym półroczu 2019 roku

2019-06-05

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej uczestniczy w projekcie SmaLog, który jest wykonywany w ramach europejskiego programu ERASMUS+ KA2. Zadaniem wskazanego... więcej

Udział Wydziału Transportu w programie CEEPUS

2019-06-04

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej od wielu lat aktywnie uczestniczy w programie CEEPUS. Program ten zapewnia mobilność studentów i nauczycieli w krajach Europy... więcej

Grey_168a Grey_144a Grey_172a Grey_224a Grey_177a2 Grey_152a Grey_160a Grey_224a2
Grey_190a Grey_216a2 Grey_195a Grey_192a2 Grey_204a Grey_108a Grey_133a Grey_245a