Publikacje

  1. Моссаковский, В.И. & Петров, В.В. & Сладковский, А.В. Экспериментальное исследование явления микроскольжения при стационарном качении цилиндров. In: Повышение долговечности и надежности машин и приборов: Тез. докл. Всесоюз. конф. Куйбышев: Куйбышевский политехнический институт. 1981. P. 251-252. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Petrov, V.V. & Sladkowski, A. Experimental study of the microslip phenomenon during stationary rolling of cylinders]. Załącznik
  2. Моссаковский, В.И. & Петров, В.В. & Сладковский, А.В. Исследование микроскольжения на контактных поверхностях при помощи МКЭ. Москва: ВИНИТИ. 1981. Деп. в ВИНИТИ 20.11.81, No. 5327-81-ДЕП. 63 p. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Petrov, V.V. & Sladkowski, A. Investigation of microslip on contact surfaces using FEM]. Załącznik
  3. Моссаковский, В.И. & Петров, В.В. & Сладковский, А.В. Определение зон микроскольжения при стационарном качении цилиндров. In: Гидроаэромеханика и теория упругости / Всес. межвуз. сб. науч. тр. Днепропетровск: ДГУ. 1981. No. 28. P. 35-45. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Petrov, V.V. & Sladkowski, A. Determination of microslip zones for stationary rolling of cylinders]. Załącznik
  4. Моссаковский, В.И. & Качаловская, Н.Е. & Петров, В.В. & Сладковский, А.В. Методика исследования межслойного контактного взаимодействия композиционных оболочек с учетом трения. In: Трение и изнашивание композиционных материалов / Тез. докл. Всесоюз. конф. Гомель: Институт механики металлополимерных систем АН БССР. 1982. P. 39-40. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Kachalovskaya, N.E. & Petrov, V.V. & Sladkowski, A. The technique of investigating of the interlayer contact interaction of composite shells with allowance for friction]. Załącznik
  5. Моссаковский, В.И. & Петров, В.В. & Сладковский, А.В. Исследование микроскольжения при сжатии и сдвиге упругого прямоугольника жесткими плитами. Трение и износ. 1982. Vol. 3. No. 4. P. 596-602. ISSN 0202-4977. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Petrov, V.V. & Sladkowski, A. Investigation of microslip during compression and shear of an elastic rectangle by rigid plates]. Załącznik

Aktualności

Wizyta do Rygi

2019-08-24

18 – 23 sierpnia 2019 r. odbyła się wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego do Rygi. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej od dawna utrzymuje kontakty z szeregiem... więcej

Rejs na Pogorii

2019-08-19

06 – 17 sierpnia 2019 r. Aleksander Sładkowski uczestniczył w rejsie na trzech masztowym żaglowcu (barkentynie) Pogoria. Rejs ten był organizowany pod hasłem «... więcej

Szkoła Letnia w Mariborze

2019-07-04

Na początku lipca 2019 r. profesorowie Aleksander Sładkowski i Łukasz Konieczny wzięli udział w letniej szkole, która odbyła się na Uniwersytecie w Mariborze w... więcej

Transport Problems 2019

2019-06-29

W dniach 24-25.06.2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej odbyło się VIII Sympozjum Młodych Naukowców realizujących badania związane z szerokorozumianą... więcej

Grey_198a Grey_082a Grey_170a Grey_224a Grey_195a Grey_177a2 Grey_207a Grey_230a
Grey_216a2 Grey_190a Grey_133a Grey_192a Grey_168a Grey_189a Grey_172a Grey_192a2