Publikacje

  1. Моссаковский, В.И. & Петров, В.В. & Сладковский, А.В. Экспериментальное исследование явления микроскольжения при стационарном качении цилиндров. In: Повышение долговечности и надежности машин и приборов: Тез. докл. Всесоюз. конф. Куйбышев: Куйбышевский политехнический институт. 1981. P. 251-252. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Petrov, V.V. & Sladkowski, A. Experimental study of the microslip phenomenon during stationary rolling of cylinders]. Załącznik
  2. Моссаковский, В.И. & Петров, В.В. & Сладковский, А.В. Исследование микроскольжения на контактных поверхностях при помощи МКЭ. Москва: ВИНИТИ. 1981. Деп. в ВИНИТИ 20.11.81, No. 5327-81-ДЕП. 63 p. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Petrov, V.V. & Sladkowski, A. Investigation of microslip on contact surfaces using FEM]. Załącznik
  3. Моссаковский, В.И. & Петров, В.В. & Сладковский, А.В. Определение зон микроскольжения при стационарном качении цилиндров. In: Гидроаэромеханика и теория упругости / Всес. межвуз. сб. науч. тр. Днепропетровск: ДГУ. 1981. No. 28. P. 35-45. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Petrov, V.V. & Sladkowski, A. Determination of microslip zones for stationary rolling of cylinders]. Załącznik
  4. Моссаковский, В.И. & Качаловская, Н.Е. & Петров, В.В. & Сладковский, А.В. Методика исследования межслойного контактного взаимодействия композиционных оболочек с учетом трения. In: Трение и изнашивание композиционных материалов / Тез. докл. Всесоюз. конф. Гомель: Институт механики металлополимерных систем АН БССР. 1982. P. 39-40. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Kachalovskaya, N.E. & Petrov, V.V. & Sladkowski, A. The technique of investigating of the interlayer contact interaction of composite shells with allowance for friction]. Załącznik
  5. Моссаковский, В.И. & Петров, В.В. & Сладковский, А.В. Исследование микроскольжения при сжатии и сдвиге упругого прямоугольника жесткими плитами. Трение и износ. 1982. Vol. 3. No. 4. P. 596-602. ISSN 0202-4977. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Petrov, V.V. & Sladkowski, A. Investigation of microslip during compression and shear of an elastic rectangle by rigid plates]. Załącznik

Aktualności

Realizacja projektu SmaLog w pierwszym półroczu 2019 roku

2019-06-05

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej uczestniczy w projekcie SmaLog, który jest wykonywany w ramach europejskiego programu ERASMUS+ KA2. Zadaniem wskazanego... więcej

Udział Wydziału Transportu w programie CEEPUS

2019-06-04

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej od wielu lat aktywnie uczestniczy w programie CEEPUS. Program ten zapewnia mobilność studentów i nauczycieli w krajach Europy... więcej

Seminaria naukowe w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu

2019-02-11

Grudzień 2018 – styczeń 2019 roku były jednymi z najbardziej owocnych miesięcy dotyczących realizacji działalności naukowej Katedry Logistyki i Technologii... więcej

Konferencja w Oświęcimiu

2019-01-18

W dniu 17 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie i inżynieria produkcji w... więcej

Grey_187a Grey_192a3 Grey_198a3 Grey_198a Grey_189a Grey_082a Grey_152a Grey_207a2
Grey_216a Grey_133a Grey_177a2 Grey_192a Grey_172a Grey_177a Grey_195a Grey_214a