Wręczenie nagrody państwowej RP

2022-05-31

We wrześniu 2021 r. prof. A Sładkowski otrzymał list z Kancelarii Prezydenta, w którym Sekretarz Stanu p. Andrzej Dera poinformował, że Prezydent RP p. Andrzej Duda nadał Profesorowi wysokie odznaczenie państwowe - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Nagroda ta została przyznana za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

List Sekretarza Stanu p. Andrzeja Dery

Niestety pandemiczna sytuacja w Europie, a także polityczne komplikacje związane z obecnym kryzysem wokół Ukrainy nie pozwoliły Prezydentowi na wcześniejsze wręczenie nagrody prof. A. Sładkowskiemu, a także innym wcześniej uhonorowanym osobowościom nauki, edukacji, sztuki, przemysłu i innych dziedzin życia publicznego. Obecnie Prezydent RP, pełniąc ważne obowiązki, przebywając z wizytą w Egipcie, nie mógł osobiście wręczyć nagród. Ten zaszczytny obowiązek powierzono Szefowi Gabinetu Prezydenta RP Pawłowi Szrotowi. 30 maja 2022 r. wszyscy wcześniej nagrodzeni zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie w uroczystej atmosferze wręczono im odznaczenia państwowe.

Przemówienie Szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szrota podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu

Ceremonia wręczenia nagród w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego

Po wręczeniu nagród na tarasie Pałacu Prezydenckiego przedstawiciele śląskich uczelni: prof. Barbara Kos, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz prof. Aleksander Sładkowski, Politechnika Śląska


Do tyłu

Aktualności

Kolejne spotkanie naukowców branży transportowej z całego świata odbyło się w Katowicach

2022-07-07

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej od dawna jest platformą pozwalającą na dyskusję i wymianę informacji o nowych rozwiązaniach... więcej

Wizyta na Uniwersytecie Czarnogóry

2022-06-23

14-21.06.2022 prof. A Sładkowski był z wizytą na Uniwersytecie Czarnogóry. Wizyta odbyła się w ramach projektu KA107 programu ERASMUS+. Poza prowadzeniem zajęć ze... więcej

Wręczenie nagrody państwowej RP

2022-05-31

We wrześniu 2021 r. prof. A Sładkowski otrzymał list z Kancelarii Prezydenta, w którym Sekretarz Stanu p. Andrzej Dera poinformował, że Prezydent RP p. Andrzej... więcej

Współpraca z gruzińskimi uniwersytetami i instytutami badawczymi

2022-05-23

14-21.05.2022 prof. A. Sładkowski był w Gruzji. Bezpośrednim zadaniem jego podróży służbowej było prowadzenie zajęć ze studentami Gruzińskiego Uniwersytetu... więcej

Grey_204a Grey_245a Grey_189a Grey_190a Grey_198a3 Grey_077a Grey_207a Grey_160a2
Grey_133a Grey_224a Grey_144a Grey_195a Grey_160a Grey_108a Grey_177a Grey_082a