«Transport Problems 2021» łączy naukowców z branży transportowej

2021-07-03

W dniach 28-30.06.2021 r. na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej odbyły się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport Problems 2021 i X Jubileuszowe Sympozjum Młodych Naukowców. W tym roku te dwa wydarzenia były połączone ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną. Jak co roku konferencja jest płaszczyzną wymiany wiedzy naukowców realizujących badania związane z szerokorozumianą dyscypliną naukową Inżynieria Lądowa i Transport. W trakcie w/w wydarzeń, z sukcesem prezentowane były również referaty doskonale wpisujące się w priorytetowe obszary badawcze: Inteligentne Miasta, Mobilność Przyszłości. Konferencja i sympozjum odbyły się w wersji online i były podzielone na 9 sesji, które umożliwiały interaktywną wymianę poglądów za pomocą komunikatora Zoom i równolegle były transmitowane poprzez YouTube. Finalnie konferencja zakończyła się sukcesem, a jej wymiernym efektem jest m. in. publikacja naukowa obejmującej ponad tysiąc stron. Ponadto konferencja zgromadziła uczestników z 21 krajów i trzech kontynentów. Pozwala to stwierdzić, że konferencja ta jest nadal jedną z głównych płaszczyzn międzykontynentalnej wymiany i dyskusji naukowej związanej z tak ważną dla gospodarki dziedziny jaką jest transport.

Sesja plenarna konferencji odbyła się na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej i została otwarta przez koordynatora konferencji oraz jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Naukowego prof. Aleksandra Sładkowskiego. Następnie przemówienie powitalne do uczestników konferencji wygłosił Prezydent Miasta Katowice dr inż. Marcin Krupa oraz JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Kolejny referat, który wzbudził szczególne zainteresowanie uczestników konferencji wygłosił Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.

Tegoroczna Konferencja i Sympozjum były obejmowane patronatem:

Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,

Rektora Politechniki Śląskiej,

Prezydenta Miasta Katowice,

Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Podczas sesji plenarnej wystąpili również czołowi naukowcy z Rosji, Niemiec, Bułgarii i Polski, oraz przedstawiciele: Wydziału Ruchu Drogowego Policji, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, a także Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice. Duże zainteresowanie wzbudziły referaty prof. Aleksandra Rakhmangulova z Magnitogorskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego (Rosja), który jest jednym z wybitnych naukowców zajmujących problemami ekologii w transporcie oraz dyrektora naukowego Instytutu Eksploatacji Pojazdów Szynowych profesora Wolfganga Rösch z Lipska. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy konferencji przyjęli również referat dr hab. inż. Jarosława Kozuby, prof. Politechniki Śląskiej „Wybrane aspekty kształtowania świadomości sytuacji pilotów” oraz wystąpienie prof. Asena Asenowa z Uniwersytetu z Ruse (Bułgaria) na temat wdrożenia technologii cyfrowych w transporcie intermodalnym.

Na zakończenie uczestnicy sesji plenarnej jak co roku zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dra hab. inż. Grzegorza Wojnara, prof. PŚ na wycieczkę, która z przedstawianych przyczyn w tym roku obyła się w wersji wirtualnej i dotyczyła działalności naukowej Politechniki Śląskiej.

W następnych dniach odbyło się jeszcze 8 obrad sekcyjnych konferencji, tematy których obejmowały wszystkie rodzaje transportu, nowe technologie przewozów towarów i pasażerów, aspekty rozwoju infrastruktury transportowej, zarządzania branżą, pytania dot. spedycji i logistyki, oraz wielu innych tematów bliskich transportowi. Jak zawsze bardzo dużą uwagę przyłożono do osiągnięć młodych naukowców, których referaty prezentowano w ramach dwóch oddzielnych sesji.

Podsumowując, można stwierdzić, że XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa i X Jubileuszowe Sympozjum Młodych Naukowców odbywające się pod wspólną nazwą „Transport Problems” zakończyły się niekwestionowanym sukcesem. Wszystkich naukowców i praktyków zainteresowanych wymianą doświadczeń z tej dyscypliny organizatorzy konferencji zapraszają w przyszłym roku na kolejną edycję, która odbędzie się w trybie mieszanym tradycyjno-zdalnym w dniach 27.06-01.07.2022, mając jednak nadzieję, że będzie nam dane spotkać się bezpośrednio.

Sesja plenarna konferencji: Przewodniczy Komitetu Naukowego prof., dr hab., mult. dr.h.c., prof.h.c. Aleksander Sładkowski otwiera konferencję

Sesja plenarna konferencji: wystąpienie patrona konferencji Prezydenta Miasta Katowice dra inż. Marcina Krupy

Sesja plenarna konferencji: wystąpienie patrona konferencji JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka

Wystąpienie przedstawiciela patrona konferencji: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Podsekretarza Stanu dra hab. Roberta Tomanka, prof. UE

Sesja plenarna konferencji: wystąpienie Naczelnika Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice Bogusława Lowaka poświęcone rozwoju transportu rowerowego i odpowiedniej infrastruktury w Katowicach

Sesja plenarna konferencji: wystąpienie prof. Aleksandra Rakhmangulova z Magnitogorskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego (Rosja) na temat poświęcony „zielonej logistyce” oraz dyskusja po referacie

Sesja plenarna konferencji: wystąpienie prof. Wolfganga Röscha z Niemiec związane z problemami eksploatacji technicznej kolejowych zestawów szynowych i dyskusja po referacie

Sesja plenarna konferencji: wystąpienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Anny Sokołowskiej-Olesik i Inspektor Moniki Białas

Sesja plenarna konferencji: wystąpienie sierżanta sztabowego Policji Adama Jakubczyka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Sesja plenarna konferencji: wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dra hab. inż. Grzegorza Wojnara, prof. PŚ


Do tyłu

Aktualności

Wizyta w Azerbejdżanie

2021-10-31

Pod koniec października 2021 roku w Baku w trybie hybrydowym (online + offline) odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Zagadnienia logistyki, zarządzania i... więcej

Pomyślne zakończenie grantu SmaLog

2021-10-15

14 października 2021 r. był ostatnim dniem grantu SmaLog, który trwał 4 lata. W związku z pandemią grant został przedłużony o rok. Oprócz opracowania programów... więcej

Dni CEEPUS na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Segedynie

2021-10-03

17 zagranicznych wykładowców gościło w tygodniu od 27 września do 1 października 2021 r. na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Segedynie, który w roku akademickim... więcej

Rozwój naukowych i dydaktycznych kontaktów z krajami bałkańskimi

2021-07-27

W maju i lipcu 2021 prof. Aleksander Sładkowski, pełniąc funkcję Pełnomocnika Rektora Politechniki Śląskiej ds. Współpracy z Krajami Europy Środkowo-Wschodniej i... więcej

Grey_224a Grey_207a2 Grey_082a Grey_216a3 Grey_201a Grey_214a Grey_192a Grey_224a2
Grey_198a3 Grey_189a Grey_198a Grey_177a2 Grey_230a Grey_168a Grey_204a Grey_133a