Исследование напряженного состояния зубьев крупногабаритных передач при помощи ППП MSC/NASTRAN

Сладковский, А.В. & Виноградов, Б.В.

(In Russian)
Investigation of the stress state of the teeth of large-sized gears with the help of MSC / NASTRAN
Sladkowski, A. & Vinogradov, B.V.


PDF
087a.pdf

Do tyłu

Aktualności

«Transport Problems 2020» łączy naukowców z branży transportowej

2020-12-10

W dniach 30.11-2.12.2020 r. na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej odbyły się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport Problems... więcej

Współpraca z Kazachstanem. Kontynuacja

2020-09-28

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej rozpoczął współpracę z szeregiem kazachskich uczelni już w 2011 roku. Obecnie z inicjatywy... więcej

Działalność międzynarodowa przed i podczas kryzysu wirusowego

2020-03-24

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej aktywnie uczestniczył w działalności międzynarodowej, co wiązało się z udziałem w wielu programach... więcej

Kolejna konferencja w Oświęcimiu

2020-01-29

W dniu 16 stycznia 2020 r. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „... więcej

Grey_207a3 Grey_224a Grey_214a Grey_192a2 Grey_082a Grey_187a Grey_133a Grey_224a2
Grey_216a3 Grey_198a3 Grey_190a Grey_195a Grey_216a2 Grey_192a3 Grey_198a Grey_152a