Porównanie wyników analizy wytrzymałościowej MES z wynikami pomiarów tensometrycznych deformacji kół kolejowych zestawów kołowych

Sładkowski, A. & Bizoń, K. & Chruzik, K.

(In Polish)
Comparison of FEM strength analysis results with strain gauge measurements of deformation of wheels of railway wheelsets
Sladkowski, A. & Bizon, K. & Chruzik, K.


PDF
104a.pdf

Go back

News

Visit of prof. Aleksander Sładkowski to Bulgaria

2018-04-20

On 11-17 of April 2018 prof. Aleksander Sładkowski visited Bulgaria. The Faculty of Transport of the Silesian Technical University has been cooperating with the... more

The cooperation continues within the framework of the CEEPUS program

2018-04-10

The Faculty of Transport of the Silesian Technical University actively participates in the CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)... more

Working meeting in Katowice

2018-03-27

On 19-24 of March 2018 at the Faculty of Transport of the Silesian University of Technology held a working meeting of the participants of the SmaLog project, which... more

International exchange at the Faculty of Transport

2018-03-26

The Faculty of Transport of the Silesian Technical University actively participates in international exchange programs for students and teachers. Within three months... more

Grey_207a Grey_133a Grey_216a3 Grey_167a Grey_192a2 Grey_177a2 Grey_152a Grey_189a
Grey_160a2 Grey_224a Grey_216a2 Grey_207a3 Grey_207a2 Grey_177a Grey_192a3 Grey_224a2