Применение MSC/NASTRAN for Windows для расчета железнодорожных колес

Есаулов, В.П. & Сладковский, А.В.

(In Russian)
Using MSC / NASTRAN for Windows to calculate railway wheels
Esaulov, V.P. & Sladkowski, A.


PDF
082a.pdf

Do tyłu

Aktualności

Szkoła Letnia w Mariborze

2019-07-04

Na początku lipca 2019 r. profesorowie Aleksander Sładkowski i Łukasz Konieczny wzięli udział w letniej szkole, która odbyła się na Uniwersytecie w Mariborze w... więcej

Transport Problems 2019

2019-06-29

W dniach 24-25.06.2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej odbyło się VIII Sympozjum Młodych Naukowców realizujących badania związane z szerokorozumianą... więcej

Realizacja projektu SmaLog w pierwszym półroczu 2019 roku

2019-06-05

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej uczestniczy w projekcie SmaLog, który jest wykonywany w ramach europejskiego programu ERASMUS+ KA2. Zadaniem wskazanego... więcej

Udział Wydziału Transportu w programie CEEPUS

2019-06-04

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej od wielu lat aktywnie uczestniczy w programie CEEPUS. Program ten zapewnia mobilność studentów i nauczycieli w krajach Europy... więcej

Grey_172a Grey_214a Grey_144a Grey_224a Grey_177a Grey_207a2 Grey_160a Grey_207a
Grey_167a Grey_192a Grey_198a3 Grey_189a Grey_160a2 Grey_216a Grey_216a2 Grey_224a2