Główna

Imię i nazwisko: Aleksander Sładkowski (23.11.1956)

Magister: 1978 - Dniepropietrowski Uniwersytet Państwowy (DSU).

Doktor nauk fizyko-matematycznych: 1987 - DSU.

Starszy pracownik naukowy: 1989 - Wyższa Atestacyjna Komisja ZSRR.

Dr hab. nauk technicznych: 1997 - Narodowa Górnicza Akademia Ukrainy.

Docent: 2001 - Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

Profesor: 2002 - Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

Uznanie tytułu profesora: 2002 - Polskie BUWiWM.

Profesor zwyczajny (full prof.): 2007 - Politechnika Śląska (SUT).

Kierownik Katedry: 2009-2020 - SUT. Profesor honorowy USURT: 2013. Członek rzeczywisty Rosyjskiej Akademii Transportu: 2013. Medal Komisji Edukacji Narodowej: 2014. Doktor honorowy EUNU: 2015. Odznaka "Zasłużony dla Politechniki Śląskiej": 2016. Członek Związku Naukowców Bułgarii: 2016. Członek honorowy Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Maszyn AN Gruzji: 2017. Doktor honorowy Uniwersytetu w Ruse: 2018. Profesor honorowy DIIT: 2019.

Aktualności

«Transport Problems 2021» łączy naukowców z branży transportowej

2021-07-03

W dniach 28-30.06.2021 r. na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej odbyły się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport Problems... więcej

Udział w konferencji ICRARE 2021

2021-05-21

W dniach 18-19 maja 2021 r. w Teheranie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Najnowszym Postępom w Inżynierii Kolejowej (ICRARE 2021). Jest to dość... więcej

Promocja naukowa doktorantów i specjalistów

2021-05-15

Prof. Aleksander Sładkowski przez całą swoją karierę naukową szkolił kadrę akademicką najwyższej kategorii. Do roku 2021 pod jego kierownictwem obroniono 5... więcej

Wizyta prof. A. Sładkowskiego w Państwowym Uniwersytecie "Żytomierska Politechnika"

2021-05-10

Na przełomie kwietnia i maja 2021 r. miała miejsce wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego w Państwowym Uniwersytecie "Żytomierska Politechnika" (ZPSU). Wyjazd ten... więcej

Grey_207a3 Grey_198a Grey_172a Grey_190a Grey_195a Grey_177a2 Grey_230a Grey_198a3
Grey_214a Grey_108a Grey_187a Grey_245a Grey_192a2 Grey_170a Grey_207a2 Grey_204a