Цельнокатаное железнодорожное колесо

Есаулов, В.П. & Есаулов, А.Т. & Алимов, А.А. & Шевченко, Е.И. & Краснобаев, Ю.В. & Клименко, Ф.К. & Гончаренко, В.П. & Ковальченко, В.И. & Староселецкий, М.И. & Сладковский, А.В. & Пономарев, В.А. & Осташевский, Б.В. & Калашникова, Л.С.

(In Russian)
Solid-rolled railway wheel
Esaulov, V.P. & Esaulov, A.T. & Alimov, A.A. & Shevchenko, E.I. & Krasnobaev, Yu.V. & Klimenko, F.K. & Goncharenko, V.P. & Kovalchenko, V.I. & Staroseletsky, M.I. & Sladkowski, A. & Ponomarev, V.A. & Ostashevsky, B.V. & Kalashnikova, L.S.


PDF
027p.pdf

Do tyłu

Aktualności

Czy istnieją granice współpracy międzynarodowej?

2022-12-07

Takie nieco retoryczne pytanie znalazło się w tytule tego newsa nieprzypadkowo. Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. prof. A. Sładkowski odwiedził Wilno.... więcej

Sukcesy zagranicznych studentów i doktorantów

2022-11-24

Prof. A. Sładkowski poświęca wiele czasu na kształcenie studentów i doktorantów, także wśród obywateli innych krajów. Czasami jest to dość długi proces, podczas... więcej

Wizyta w Sofii i Ruse

2022-11-15

Na początku listopada 2022 r. prof. A. Sładkowski złożył wizytę na Uniwersytecie Architektury, Inżynierii Lądowej i Geodezji (UACG, Sofia, Bułgaria). Politechnika... więcej

Seminarium „Track Management STRAHOS 2022”

2022-10-17

W dniach 13–14 października 2022 r. w Popradzie (Słowacja) odbyło się 19. Seminarium „Track Management STRAHOS 2022” zorganizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej... więcej

Grey_077a Grey_192a2 Grey_108a Grey_177a Grey_133a Grey_189a Grey_198a3 Grey_082a
Grey_172a Grey_230a Grey_192a Grey_144a Grey_214a Grey_198a Grey_216a3 Grey_216a2