Исследование вертикальных динамических сил при взаимодействии пути и подвижного состава в области рельсового стыка

Есаулов, В.П. & Сладковский, А.В. & Токарев, В.В.

(In Russian)
Investigation of vertical dynamic forces in the interaction of track and rolling stock in the region of the rail joint
Esaulov, V.P. & Sladkowski, A. & Tokarev, V.V.


PDF
058a.pdf

Do tyłu

Aktualności

«Transport Problems 2021» łączy naukowców z branży transportowej

2021-07-03

W dniach 28-30.06.2021 r. na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej odbyły się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport Problems... więcej

Udział w konferencji ICRARE 2021

2021-05-21

W dniach 18-19 maja 2021 r. w Teheranie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Najnowszym Postępom w Inżynierii Kolejowej (ICRARE 2021). Jest to dość... więcej

Promocja naukowa doktorantów i specjalistów

2021-05-15

Prof. Aleksander Sładkowski przez całą swoją karierę naukową szkolił kadrę akademicką najwyższej kategorii. Do roku 2021 pod jego kierownictwem obroniono 5... więcej

Wizyta prof. A. Sładkowskiego w Państwowym Uniwersytecie "Żytomierska Politechnika"

2021-05-10

Na przełomie kwietnia i maja 2021 r. miała miejsce wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego w Państwowym Uniwersytecie "Żytomierska Politechnika" (ZPSU). Wyjazd ten... więcej

Grey_177a Grey_195a Grey_160a Grey_190a Grey_187a Grey_167a Grey_172a Grey_207a2
Grey_224a Grey_207a Grey_216a Grey_216a3 Grey_207a3 Grey_216a2 Grey_082a Grey_108a