Исследование поведения сферического баллона высокого давления с конструкционными особенностями, изготовленного из композиционного материала

Качаловская, Н.Е. & Ларионова, Е.А. & Петров, В.В. & Сладковский, А.В. & Сохач, Ю.В.

(In Russian)
Investigation of the behavior of a spherical high-pressure reservoir with structural features, made of a composite material
Kachalovskaya, N.E. & Larionova, E.A. & Petrov, V.V. & Sladkowski, A. & Sohach, Yu.V.


PDF
008a.pdf

Do tyłu

Aktualności

Wręczenie nagrody państwowej RP

2022-05-31

We wrześniu 2021 r. prof. A Sładkowski otrzymał list z Kancelarii Prezydenta, w którym Sekretarz Stanu p. Andrzej Dera poinformował, że Prezydent RP p. Andrzej... więcej

Współpraca z gruzińskimi uniwersytetami i instytutami badawczymi

2022-05-23

14-21.05.2022 prof. A. Sładkowski był w Gruzji. Bezpośrednim zadaniem jego podróży służbowej było prowadzenie zajęć ze studentami Gruzińskiego Uniwersytetu... więcej

Wizyta w Nowym Sadzie

2022-04-26

18-24.04.2022 prof. A. Sładkowski odwiedził Uniwersytet w Nowym Sadzie (Serbia, Wojwodina). Jest to druga co do wielkości uczelnia w Serbii kształcąca około 50... więcej

Wizyta delegacji TSTU

2022-04-09

Politechnika Śląska (PŚl) od 10 lat aktywnie współpracuje z uzbeckimi uczelniami transportowymi. W okresie tym podpisano umowy o współpracy akademickiej z... więcej

Grey_177a Grey_207a3 Grey_144a Grey_192a3 Grey_192a Grey_204a Grey_216a2 Grey_133a
Grey_224a Grey_198a Grey_201a Grey_207a2 Grey_172a Grey_082a Grey_214a Grey_224a2