Już po raz piętnasty Transportowcy z całego świata mogli się spotkać na Międzynarodowej Naukowej Konferencji „Transport Problems”

„Transport Problems” to nie tylko tytuł wydawanego przez Politechnikę Śląską czasopisma naukowego, ale też międzynarodowych spotkań naukowców z wielu kontynentów organizowanych przez Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ w siedzibie wydziału i atrakcyjnych miejscach południowej Polski. XII sympozjum młodych naukowców prowadzących badania związane z szeroko rozumianą problematyką transportu odbyło się w dniach 19-20.06.2023 r., a XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport Problems 2023” w dniach 21-23.06.2023 r. Te dwa połączone wydarzenia zgromadziły około 250 specjalistów z 27 krajów i 5 kontynentów, a 85 referatów opublikowano w publikacji pokonferencyjnej (Conference Proceedings TP’2023) mającej około dziewięćset stron. O ciągłym rozwoju konferencji świadczy przede wszystkim to, że organizatorzy konferencji w ramach konkursu: Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych przygotowali projekt pt. „Konferencja międzykontynentalna: „Transport Problems” elementem doskonalenia Nauki Polskiej” i w wyniku tego konferencja została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Doskonała Nauka" nr projektu DNK/SP/549716/2022 kwota dofinansowania 145 200,00 zł całkowita wartość projektu 299 000,00 zł. Pierwszym zadaniem, było w ramach tego projektu sfinansowanie tłumaczenia synchronicznego na (wg. potrzeb) do trzech języków: polskiego, angielskiego i rosyjskiego (dla uczestników z krajów Europy wschodniej i Azji którzy ten język poznali przed laty i nadal się nim posługują). Uczestników z Rosji i Białorusi zgodnie z wytycznymi nie było. O tym jak ważne było zapewnienie możliwości tłumaczenia synchronicznego okazało się już podczas sesji plenarnej, gdzie wielu uczestników skorzystało z tej opcji, a dodatkowo należy odnotować, że zwykle uczestnikami byli reprezentanci ok. 20 krajów a w tym roku liczba krajów wzrosła aż do 27. Organizatorzy zwiększenia liczby krajów, z których przedstawiciele uczestniczyli w konferencji, wiążą właśnie z możliwością synchronicznego tłumaczenia obrad. Już po raz czwarty uczestnicy, którzy z różnych powodów nie mogli dojechać na miejsce konferencji mogli w niej wziąć udział zdalnym, gdyż konferencja została zorganizowana w trybie mieszanym. W ramach drugiego z zadań przywołanego projektu organizatorzy wnioskowali o zakup trzech łatwych do przemieszczania niezależnych zestawów sprzętu umożliwiających przez łącze internetowe komfortowe dla uczestników konferencji prowadzenie dyskusji pomiędzy grupami uczestnikami w sali konferencyjnej oraz w miejscu zamieszkania. Jednakże zadanie to zostało zmienione podczas opiniowania wniosku na wynajęcie tego typu urządzeń i ostatecznie zdecydowano o wykonaniu tego zadania w ramach wypróbowanego już przez organizatorów sprzętu sprawdzonego w trzech ostatnich edycjach konferencji. Należy zauważyć, że zapewnienie odpowiedniej jakości transmisji z obrad przenoszących się z budynku wydziału (sesja plenarna) do hotelu Grand w Częstochowie (równolegle prowadzone sesje tematyczne) na platformach Zoom i YouTube jest pewnym wyzwaniem technicznym, ale organizatorzy w pełni sprostali temu wyzwaniu.

Sesja plenarna konferencji odbyła się na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ. Została otwarta przez koordynatora konferencji prof. Aleksandra Sładkowskiego. Przemówienia powitalne wygłosili patronujący konferencji rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz prezydent Katowic dr Marcin Krupa. Trzecim patronem jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów, patronująca zwłaszcza Sympozjum Młodych Naukowców „Transport Problems”. Na sesji plenarnej wystąpili reprezentujący wszystkie sektory transportu czołowi naukowcy z Polski, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Bułgarii, Niemiec i Węgier oraz przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Policji i Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego. Następnie obrady odbywały się w 10 sekcjach w dwóch równoległych potokach. Szczególne zainteresowanie wzbudziły referaty delegacji z Chin, Francji, Słowacji i Jordanii.

Podczas sesji plenarnej odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy (MoU) pomiędzy Instytutem Systemów Sterowania z Baku (Azerbejdżan) oraz Politechniką Śląska. W/w umowa była podpisana przez Generalnego Dyrektora Instytutu Systemów Sterowania prof. Ali Abbasovym oraz JM Rektorem Politechniki Śląskiej prof. Arkadiuszem Mężykiem.

Pewną tradycją konferencji jest możliwość dla jej uczestników zapoznania się z przemysłem produkcyjnym środków transportu, który jest lokalizowany w Południowej Polsce, w eksploatacją transportu i logistyką w naszym regionie. Jednocześnie uczestnicy zapoznają się z regionalną historią i kulturą. 15-ta konferencja całkowicie sprostała tym wyzwaniom. Uczestnicy konferencji i sympozjum mogli równie zaznajomić się z produkcją elementów oświetlenia samochodów w fabryce Marelli Poland Sp. z o.o. - Automotive Lighting, zlokalizowanej w Sosnowcu, przy której to fabryce, co istotne, znajduje się również dział badań i rozwoju. Poza tym mogli się zapoznać z funkcjonowaniem nowoczesnego inteligentnego systemu sterowania ruchem drogowym ITS w Tychach. Zwiedzając ruiny Zamku Królewskiego w Olsztynie k. Częstochowy, Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra oraz dawny Pałac Dietla w Sosnowcu mieli okazję poznać kulturę i historię Polski.

Organizatorzy i uczestnicy uznali, że XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa i XII Sympozjum Młodych Naukowców odbywające się pod wspólną nazwą „Transport Problems” zakończyły się niekwestionowanym sukcesem. Wszystkich naukowców i praktyków zainteresowanych wymianą doświadczeń z tej dyscypliny organizatorzy zapraszają na kolejną edycję, która odbędzie się w dniach 17–21.06.2024 r.

Sesja plenarna konferencji

Wystąpienia patronów konferencji: JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka oraz Prezydenta Miasta Katowice dra Marcina Krupy

Generalny Dyrektor Instytutu Systemów Sterowania prof. Ali Abbasov oraz JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podpisują Umowę o Współpracy (MoU)

Uczestnicy sympozjum podczas wizyty w nowoczesnym centrum sterowania ruchem drogowym w Tychach wyposażonym w inteligentny system sterowania ruchem drogowym ITS

Uczestnicy konferencji podczas zwiedzania ruin Zamku Królewskiego w Olsztynie k. Częstochowy

Uczestnicy konferencji podczas wizyty w Klasztorze OO. Paulinów Jasna Góra

Uczestnicy konferencji podczas wizyty w Pałacu Dietla w Sosnowcu


Aktualności

Projekt BIP „Nowoczesne rozwiązania logistyczne i transportowe”

2024-03-24 00:00

Program Erasmus+ to właściwie zespół różnorodnych programów mających na celu rozwój edukacji przede wszystkim w krajach tworzących UE, ale...

więcej

Ważny wyjazd do Uzbekistanu

2023-11-22 00:00

13–21 listopada prof. Aleksander Sładkowski odwiedził Uzbekistan. Celem tej wizyty było rozszerzenie współpracy w obszarze edukacji i nauki z kilkoma...

więcej

Wizyta w Wilnie w ramach programu Erasmus+

2023-11-15 00:00

W połowie listopada odbyła się wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina (VGTU). Formalnym powodem wyjazdu był udział...

więcej

Uroczystości w Kutaisi

2023-10-26 00:00

W dniach 19-21 października b.r. delegacja z Politechniki Śląskiej (SUT) odwiedziła Gruzję. Formalnym powodem tej wizyty było zaproszenie do udziału w obchodach...

więcej