Rozwija się współpraca z Uniwersytetem Państwowym w Kutaisi

Uniwersytet Państwowy w Kutaisi imienia Akaki Tsereteli (ATSU) ma dość długą historię współpracy z Politechniką Śląską (SUT). Pracownicy tej uczelni wielokrotnie uczestniczyli w konferencjach i sympozjach naukowych w Polsce, publikowali swoje artykuły w czasopismach naukowych wydawanych na naszej uczelni. Były też wspólne publikacje. Podobna sytuacja związana była z udziałem polskich naukowców i nauczycieli w różnych wydarzeniach odbywających się w Gruzji. W 2014 roku zorganizowano pierwszą konferencję naukowo-techniczną „Transport Bridge Europe-Asia”, która z sukcesem odbyła się w Tbilisi. Współorganizatorami konferencji były dwie uczelnie partnerskie ATSU i SUT. Od tego czasu konferencja ta stała się cykliczną i we wrześniu 2023 roku odbyła się już po raz siódmy, a po raz trzeci uczestników konferencji gościło gościnne Kutaisi. Konferencja ta była poświęcona 90 rocznicy powstania ATSU.

 

W konferencji wzięli udział naukowcy z Gruzji, Polski, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Litwy i Węgier. W polskiej delegacji znaleźli się przedstawiciele uczelni ze Szczecina, Lublina, Koszalina i Poznania. Największą delegację zagraniczną stanowili naukowcy z Politechniki Śląskiej (Katowice). Profesorowie A. Sładkowski, J. Margielewicz, D. Gąska, T. Haniszewski i doktorant S. Buski przedstawili na konferencji referaty dotyczące różnych problemów naukowych branży transportowej. Oprócz owocnych dyskusji z kolegami i omówienia planów dalszej współpracy, uczestnicy konferencji mogli także zapoznać się z bogatą historią i kulturą Gruzji. Odwiedzili starożytny klasztor Gelati, kopalnie manganu w Chiaturze, kurort w Tskaltubo, miasto portowe Poti, górzystą Swanetię, unikalny filar Katskhi i inne atrakcje zachodniej Gruzji.

Obraz zawierający człowiek, garnitur, w pomieszczeniu, osoba

Opis wygenerowany automatycznie

Konferencję otwiera rektor ATSU, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Shalva Kirtadze. W prezydium zasiadają także współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dziekan Omar Kikvidze (po lewej) i współprzewodniczący Komitetu Programowego Aleksander Sładkowski

Obraz zawierający ubrania, osoba, niebo, człowiek

Opis wygenerowany automatycznie

Uczestnicy konferencji na terenie Uniwersytetu ATSU pod pomnikiem poświęconym historii kultury gruzińskiej, gdzie na każdej z kolumn widnieją inskrypcje w trzech alfabetach używanych w Gruzji od wieków

 

Obraz zawierający ubrania, osoba, niebo, człowiek

Opis wygenerowany automatycznie

Uczestnicy konferencji w uzdrowisku Tskaltubo

 

Obraz zawierający na wolnym powietrzu, trawa, osoba, ubrania

Opis wygenerowany automatycznie

Wizyta w starożytnym (XI-XII w.) klasztorze Gelati – historycznej i duchowej perle Zachodniej Gruzji