Kursy mistrzowskie w ramach projektu GREENMA

21-29.03.2014 prof. Aleksander Sładkowski w ramach projektu GREENMA (TEMPUS) odwiedził Uralski Federalny Uniwersytet (URFU, Yekaterinburg), Permski Narodowy Badawczy Politechniczny Uniwersytet (PNRPU) oraz Tiumeński Państwowy Uniwersytet Architektury i Budownictwa (TSUACE). Podczas wizyty odbyły się kursy mistrzowskie dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich tych szkół wyższych.

Spotkanie z kierownictwem Instytutu Budownictwa URFU

Z wykładowcami i doktorantami PNRPU po ukończeniu zajęć

Spotkanie z kierownictwem TSUACE


Aktualności

Pierwsza wizyta do Chin

2023-07-30

Pod koniec lipca 2023 r. odbyła się pierwsza wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego do Chin do Instytutu Automatyki Shandongskiej Akademii Nauk. Ta jednostka...

więcej

Już po raz piętnasty Transportowcy z całego świata mogli się spotkać na Międzynarodowej Naukowej Konferencji „Transport Problems”

2023-06-26

„Transport Problems” to nie tylko tytuł wydawanego przez Politechnikę Śląską czasopisma naukowego, ale też międzynarodowych spotkań naukowców z wielu kontynentów...

więcej

Druga Międzynarodowa Konferencja z Problemów Logistyki, Zarządzania i Eksploatacji w Korytarzu Transportowym Wschód-Zachód (PLMO)

2023-05-30

Politechnika Śląska (SUT) jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji z zakresu Problemów Logistyki, Zarządzania i Eksploatacji w Korytarzu Transportowym...

więcej

Projekt FINALIST, kolejne sukcesy

2023-05-21

Politechnika Śląska i jej Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej aktywnie uczestniczy w działalności programu CEEPUS, biorąc udział w realizacji szeregu jego...

więcej