Wizyta w Wilnie w ramach programu Erasmus+

W połowie listopada odbyła się wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina (VGTU). Formalnym powodem wyjazdu był udział w programie Erasmus+ i w związku z tym na Wydziale Inżynierii Transportu odbywały się wykłady dla studentów i doktorantów tej uczelni. Ponadto odbyły się rozmowy z kierownictwem wydziału oraz litewskimi kolegami na temat perspektyw rozwoju współpracy w obszarze nauki i edukacji na naszych wydziałach. Prof. A. Sładkowski miał okazję zapoznać się z nowym budynkiem Wydziału Inżynierii Transportu VGTU, który został niedawno otwarty na terenie kampusu uniwersyteckiego.

Spotkanie z pracownikami z Wydziału Inżynierii Transportu VGTU. Od lewej do prawej: dr Gediminas Vaičiūnas; prof. Olegas Prentkovskis, dziekan wydziału; prof. Aleksander Sładkowski; prof. Gintautas Bureika; prof. Edgar Sokolovskij, prodziekan

Wizyta w Laboratorium Transportu Samochodowego VGTU

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej utrzymuje także wieloletnie kontakty z pracownikami Kolei Litewskich (LTG), którzy wielokrotnie uczestniczyli w konferencjach organizowanych w Polsce, w stażach naukowych i z którymi opublikowano wspólne monografie. Podczas tej wizyty prof. A. Sładkowski miał okazję zapoznać się z Centrum Sterowania Ruchem LTG.

Wizyta w Centrum Kontroli Ruchu LTG Infra. Prof. Gintautas Bureika (po lewej); dr Remigijus Skirkus, kierownik Działu Jakości i Bezpieczeństwa LTG Infra (po prawej)

W ramach wolnego czasu zorganizowano wycieczkę, podczas której zwiedzono miasto Troków, które powstało w XIII wieku i było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Główną atrakcją tego miejsca jest zamek, który nazywany jest Zamkiem w Trokach lub Zamkiem na Wyspie. Zamek ten był rezydencją Witolda i kolejnych książąt litewskich i znajduje się na wyspie na jeziorze Galwe.

Wycieczka z litewskimi kolegami do Trok


Aktualności

Spotkanie naukowców zajmujących się transportem z całego świata w Katowicach

2024-06-28 00:00

„Transport Problems” to nie tylko tytuł wydawanego przez Politechnikę Śląską (PŚ) czasopisma naukowego, ale też nazwa międzynarodowych spotkań...

więcej

Kolejna wizyta w Azerbejdżanie

2024-05-22 00:00

Podstawowym celem programu ERASMUS+ jest rozwój współpracy w obszarze edukacji. W jego ramach możliwa jest wymiana nauczycieli, pracowników,...

więcej

Projekt BIP „Nowoczesne rozwiązania logistyczne i transportowe”

2024-03-24 00:00

Program Erasmus+ to właściwie zespół różnorodnych programów mających na celu rozwój edukacji przede wszystkim w krajach tworzących UE, ale...

więcej

Ważny wyjazd do Uzbekistanu

2023-11-22 00:00

13–21 listopada prof. Aleksander Sładkowski odwiedził Uzbekistan. Celem tej wizyty było rozszerzenie współpracy w obszarze edukacji i nauki z kilkoma...

więcej